Poprzednia

ⓘ Infrastruktura magazynowa
                                     

ⓘ Infrastruktura magazynowa

Infrastruktura magazynowa – zespół obiektów i urządzeń umożliwiających prawidłowe magazynowanie produktów w ramach realizowanych procesów logistycznych. Zalicza się do niej budowle magazynowe i urządzenia magazynowe. Budowla magazynowa jest konstrukcją inżynierską zaprojektowaną i wykonaną w sposób, który spełnia wymagane warunki sprawnego i bezpiecznego wykonywania czynności procesu magazynowania oraz zabezpiecza wymagane przez zapasy warunki przechowywania.

Podział budowli magazynowych określony został w normie PN-81/B-01012 Budowle magazynowe. Obejmuje podział, nazwy i określenia. Budowle magazynowe dzielą się na trzy zasadnicze grupy budowli:

 • półotwarte, którymi są wydzielone z otwartej przestrzeni za pomocą wybudowanych przegród pionowych i/lub poziomych obiekty posiadające minimum jeden nieosłonięty bok,
 • zamknięte, którymi są obiekty budowlane całkowicie wydzielone z otwartej przestrzeni za pomocą wybudowanych pionowych i poziomych przegród.
 • otwarte składowiska, place składowe, którymi są wydzielone na otwartej przestrzeni place o nawierzchni gruntowej lub twardej,

Wśród otwartych budowli magazynowych rozróżnia się place składowe składowiska o nawierzchni:

 • twardej, charakteryzującej się grubością ponad 0.12 m i wytrzymałością na ściskanie co najmniej 100 MPa mierzona dla nowej nawierzchni przy najgorszych warunkach zawilgocenia podłoża
 • gruntowej, z gruntu rodzimego lub dowiezionego ulepszonego mechanicznie lub chemicznie,

Wśród półotwartych budowli magazynowych rozróżnia się trzy rodzaje budowli:

 • zbiorniki otwarte.
 • wiaty,
 • zasieki,

Jedną z ważniejszych grup budowli magazynowych stanowią budowle zamknięte. Ta grupa budowli magazynowych przeznaczona jest do składowania zapasów nieodpornych na narażenia klimatyczne. Wśród budowli zamkniętych rozróżnia się:

 • zbiorniki zamknięte,
 • silosy,
 • zasobniki,
 • budynki magazynowe.

Urządzenia magazynowe to urządzenia umożliwiające prawidłowe przechowanie surowców, materiałów i wyrobów gotowych w procesach magazynowania realizowanych w ramach procesów logistycznych. Do urządzeń magazynowych wykorzystywanych w procesach magazynowania zaliczyć należy: urządzenia do składowania, urządzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne, urządzenia ochrony przeciwpożarowej, urządzenia zabezpieczenia.