Poprzednia

ⓘ Fundamentum
                                     

ⓘ Fundamentum

Fundamentum – termin określający podręcznik nauki muzyki i gry na instrumentach.

Nazwa była w użyciu na terenie Niemiec w wiekach XV i XVI. Autorem najstarszego zachowanego egzemplarza takiego podręcznika Fundamentum organisandi z 1452 roku był Conrad Paumann. Jego podręcznik służył do nauki gry na instrumentach strunowych bądź klawiszowych. Paumann zawarł w nim także ćwiczenia z zakresu kontrapunktu.

                                     
  • reprezentantem probabilioryzmu był generał jezuitów Tirso González Fundamentum theologiae moralis, 1673 którego popierał papież bł. Innocenty XI dekret
  • Epic Sony, 10 kwietnia 2003 w USA jako Auracle Intentcity Records, 2004 Fundamentum Monopol Records, 10 stycznia 2000 Indalo, Monopol Records, 5 czerwca
  • świecki. W 1964 odsłonięto w Bocheniu tablicę pamiątkową ku jego czci. Fundamentum scienciae nobilissimae secretorum naturae 1489 praca przyrodnicza
  • briologicznych uważany jest rok 1782 kiedy to ukazała się jego publikacja Fundamentum historiae muscorum Hedwig rozpoczął badania mikroskopowe mchów, opisał
  • aparatów. Lista publikacji podana za Neue Deutsche Biographie NDB 1782 Fundamentum historiae naturalis muscorum frondosorum 1784 Theoria generationis
  • klawiatury: Blockwerk i Burdon o tym więcej po niemiecku fragment fundamentum organowego z Wrocławia ok. 1430 - 40 Zawiera jedną z najwcześniejszych
  • admirabiles. Meridies ante ortum Poznań 1667, później jeszcze wiele wydań Fundamentum vitae aeternae Praga 1711 Vita ex morte seu collectiones de morte Praga
  • komentarzami językowo - rzeczowymi Computus novus totius fere astronomiae fundamentum pulcherrimum continens, Kraków 1517, drukarnia J. Haller, wyd. wcześniejsze:
  • traguardo, Roma, LAS 1997. Amato Angelo Maffei Giuseppe Edd. Super fundamentum Apostolorum. Studi in onore di S. Em. il Cardinale A.M. Javierre Ortas
  • najcenniejszych zabytków tego rodzaju należą: tabulatura Wilkina 1432 Fundamentum organisandi Conrada Paumanna 1452 Buxheimer Orgelbuch ok. 1460