Poprzednia

ⓘ Odznaka honorowa „Za zasługi dla oświaty”
Odznaka honorowa Za zasługi dla oświaty”
                                     

ⓘ Odznaka honorowa "Za zasługi dla oświaty”

Odznaka honorowa "Za zasługi dla oświaty” – polskie resortowe odznaczenie w formie jednostopniowej odznaki honorowej, ustanowionej 25 stycznia 1985.

Nadawana była przez Ministra Oświaty i Wychowania jako zaszczytne wyróżnienie dla osób fizycznych i społecznych zbiorowości w uznaniu ich szczególnych zasług w działalności na rzecz szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz za pomoc udzielaną nauczycielom.

Odznakę noszono na prawej stronie piersi.

Odznaczenie zostało zniesione 23 lutego 2000 wraz z szeregiem innych odznaczeń ustanowionych w okresie PRL.

                                     
  • 1991 Odznaka Za Zasługi dla ZSMP 1991 Odznaka 1000 - lecia Państwa Polskiego 1967 Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia 1981 Odznaka Zasłużony
  • Odznaka Za Zasługi w Sporcie Szkolnym Warszawa, 1976 Złota Odznaka Honorowa Ludowych Zespołów Sportowych Warszawa, 1990 Srebrna Odznaka Honorowa Polskiego
  • Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 1978 Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża 1949 Złota Honorowa Odznaka PTTK 1956 Złota Odznaka Towarzystwa
  • Politycznych 2013 Odznaka Honorowa Za zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych RP 2011 Odznaka Honorowa Za zasługi dla Federacji Stowarzyszeń
  • Złota Odznaka NOT Srebrna Odznaka NOT Odznaka Honorowa Za szczególne zasługi dla Rozwoju Województwa Bydgoskiego Odznaka honorowa Budowniczy Wrocławia
  • Górnictwa, Energetyki i Chemii Nauki i Postępu Technicznego Oświaty i Wychowania Kultury oraz Oświaty Wychowania, Nauki i Postępu Technicznego. W 1985 ponownie
  • Ludowej 1955 Odznaka Honorowa Miasta Poznania 1967 Złoty Krzyż Zasługi 1974 Medal Komisji Edukacji Narodowej 1977 Medal za zasługi dla Zielonej Góry

Użytkownicy również szukali:

...
...
...