Poprzednia

ⓘ Szkoła sportowa (Polska)
Szkoła sportowa (Polska)
                                     

ⓘ Szkoła sportowa (Polska)

Szkoła sportowa – rodzaj szkół w Polsce, w których prowadzone jest szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportowych, w co najmniej dwóch oddziałach sportowych, liczących co najmniej 15 uczniów w oddziale, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu. Szkołami sportowymi mogą być szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży.

                                     

1. Szkolenie

Uczniowie szkół sportowych odbywają tygodniowo co najmniej 10 godzin zajęć sportowych.

W szkołach sportowych realizuje się następujące etapy szkolenia sportowego:

  • Ukierunkowany – realizowany w klasach IV-VI szkoły podstawowej i wszystkich klasach gimnazjum; Jego głównym celem ujawnienie predyspozycji i uzdolnień uczniów i określenie dyscypliny lub dziedziny sportu, w której nastąpi dalsze szkolenie;
  • Specjalistyczny – realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wyjątkiem są dyscypliny takie jak pływanie, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, akrobatyka sportowa, łyżwiarstwo figurowe, narciarstwo alpejskie i tenis stołowy, w których ukierunkowany etap szkolenia sportowego może być realizowany począwszy od I klasy szkoły podstawowej, a specjalistyczny, począwszy od I klasy gimnazjum.

Szkoły sportowe prowadzą szkolenie sportowe w mniejszym wymiarze godzinowym niż szkoły mistrzostwa sportowego.