Poprzednia

ⓘ Komisariat Straży Granicznej „Jabłonków”
                                     

ⓘ Komisariat Straży Granicznej "Jabłonków”

Komisariat Straży Granicznej "Jabłonków” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1938–1939.

                                     

1. Formowanie i zmiany organizacyjne

Rozkazem nr 3 z 31 grudnia 1938 roku w sprawach reorganizacji jednostek na terenach Śląskiego, Zachodniomałopolskiego i Wschodniomałopolskiego okręgów Straży Granicznej, a także utworzenia nowych komisariatów i placówek, komendant Straży Granicznej płk Jan Gorzechowski, działając na podstawie upoważnienia Ministra Skarbu z 14 października 1938 roku zarządził przeniesienie siedzib komendy obwodu "Bielsko” do Cieszyna, a komisariatu i placówki II linii "Ustroń” do Jabłonkowa. Ponadto komisariat "Ustroń” miał zorganizować nowe placówki linii w miejscowościach: Mosty, Mnisi Wierch, Kosarzyska i Wielki Połom. Rozkazem nr 5 z 3 marca 1939 roku w sprawie zmian organizacyjnych, komendant Straży Granicznej gen. bryg. Walerian Czuma przeniósł placówkę I linii "Sławicz” z komisariatu "Ligotka Kameralna” do m. Górna Morawka” i przydzielił ją do komisariatu "Jabłonków”.

                                     

2. Struktura organizacyjna

Organizacja komisariatu w 1938:

  • placówka Straży Granicznej II linii "Jabłonków”
  • placówka Straży Granicznej I linii "Szwierczynowice” → przeniesiona do komisariatu "Istebna”
  • placówka Straży Granicznej I linii "Łomna Górna”
  • placówka Straży Granicznej I linii "Szańce”
  • komenda − Jabłonków