Poprzednia

ⓘ Polska Akademia Nauk – Stacja Naukowa w Moskwie
                                     

ⓘ Polska Akademia Nauk – Stacja Naukowa w Moskwie

Polska Akademia Nauk – Stacja Naukowa w Moskwie – instytucja naukowa istniejąca od 1995 do 2018.

Stacja Naukowa w Moskwie była jedną z dwóch placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk dzi­ała­jących poza grani­cami Unii Europejskiej.

                                     

1. Historia i działalność

Stanowisko Stałego Przed­staw­iciela Pol­skiej Akademii Nauk przy Rosyjskiej Akademii Nauk RAN zostało utwor­zone w 1995 roku podpisanie umowy. Oficjalnie przedstawicielstwo rozpoczęło działalność w 1997 roku. Stały przedstawiciel był jednocześnie dyrektorem Stacji Naukowej PAN w Moskwie. Stacja zajmowała się popularyzacją osiągnięć polskiej nauki w Rosji. Organizowała konferencje, sympozja, wykłady. Prowadziła też badania naukowe oraz zapewnia pomoc w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów między badaczami i ośrodkami naukowymi w Polsce i w Rosji. Stację zamknięto 18 września 2018 uchwałą Prezydium PAN.

                                     

2. Dyrektorzy placówki

  • Zyg­munt Niko­dem 2006−2007; pełniący obowiązki
  • Adam Urbanek 1997−1999
  • Stanisław Rakusa-Suszczewski 2005−2006
  • Kazimierz Waćkowski 2012−2013
  • Marek Pąkciński od 2015-2018
  • Mariusz Wołos 2007−2011
  • Eugeniusz Duraczyński 1999−2005
  • Zyg­munt Niko­dem 2011−2011; pełniący obowiązki)