Poprzednia

ⓘ 100 Dywizja Strzelecka (ZSRR)
                                     

ⓘ 100 Dywizja Strzelecka (ZSRR)

Dywizja Strzelców sformowana w Uralskim Okręgu Wojskowym. Brała udział w agresji na Polskę w 1939 i w wojnie zimowej w Finlandii.

W czerwcu 1941 roku w składzie 2 Korpus Strzelecki 13 Armii Frontu Zachodniego.

W 1941 w jej skład wchodziły:

 • 34 pułk artylerii
 • 355 pułk strzelecki
 • 69 batalion rozpoznawczy
 • 85 pułk strzelecki
 • 90 batalion saperów
 • 331 pułk strzelecki
 • 23 batalion medyczno-sanitarny
 • 46 pułk artylerii haubic
 • 62 kompania chemiczna
 • 397 dywizjon moździerzy
 • 29 batalion łączności
 • 81 pułk artylerii przeciwpancernej
 • 2 batalion transportowy
 • 183 dywizjon artylerii przeciwlotniczej

Po walkach pod Jelnią, na bazie resztek dywizji utworzono 1 Dywizję Strzelecką Gwardii.

                                     

1. II formowanie

Dywizja ponownie sformowana 18 marca 1942 w Wołogdzie w Archangielskim Okręgu Wojskowym. Żołnierze pochodzili głównie z okręgów wojskowych: Wołogdy, rejonów Archangielska i regionów Republiki Komi. Za zdobycie Lwowa w ramach operacji lwowsko-sandomierskiej dywizja otrzymała miano "lwowskiej”. W zimie 1945 w trakcie operacji sandomiersko-śląskiej żołnierze dywizji wyzwolili niemiecki obóz Auschwitz w dniu 27 stycznia 1945 roku. Jako pierwsi do obozu dotarli żołnierze 454 pułku piechoty. Przed południem zwiadowcy dywizji weszli na teren podobozu Monowitz. W południe oswobodzono centrum Oświęcimia, a ok. godz. 15.00, po krótkiej potyczce z wycofującymi się Niemcami, weszli jednocześnie na teren KL Auschwitz i do oddalonego o mniej więcej 2 km Birkenau. W walkach o wyzwolenie Auschwitz, Birkenau, Monowitz oraz miasta Oświęcimia zginęło ponad 200 żołnierzy radzieckich.

W jej skład wchodziły:

 • 460 pułk piechoty
 • 408 samodzielny dywizjon przeciwpancerny
 • 246 batalion medyczno-sanitarny
 • 189 kompania rozpoznawcza
 • 454 pułk piechoty
 • 845 dywizyjny szpital weterynaryjny walczyły też psy i konie
 • 472 pułk piechoty
 • 1153 Polowa Kasa Banku Państwowego.
 • 1973 polowa stacja pocztowa poczta polowa
 • 346 samodzielny batalion przeciwchemiczny
 • 530 kompania transportu samochodowego
 • 676 samodzielny batalion łączności 640 samodzielna kompania łączności
 • 326 batalion inżynieryjny
 • 1031 pułk artylerii
 • 374 piekarnia polowa