Poprzednia

ⓘ Duško Marković




Duško Marković
                                     

ⓘ Duško Marković

Duško Marković, cyr. Душко Марковић – czarnogórski polityk i prawnik, wicepremier Czarnogóry w latach 2010–2016, minister sprawiedliwości od 2010 do 2015, premier Czarnogóry od 28 listopada 2016.

                                     

1. Życiorys

Duško Marković urodził się w Mojkovacu na terenie ówczesnej Jugosławii, gdzie uczęszczał również do szkoły podstawowej i średniej. Ukończył studia na wydziale prawa Uniwersytetu w Kragujevacu, po czym w latach 1983–1986 pracował w departamencie prawnym kopalni "Brskovo” w Mojkovacu.

W latach 80. zaangażował się w działalność polityczną na szczeblu lokalnym. W latach 1986–1989 pełnił funkcję sekretarza w radzie miejskiej rodzinnej miejscowości, a od 1989 do 1991 był jej przewodniczącym. Po 1991 rozpoczął działalność polityczną na szczeblu krajowym. W tym samym roku został sekretarzem generalnym rządu Czarnogóry w ramach Federalnej Republiki Jugosławii, którym pozostawał do 1998. W tym czasie obejmował funkcje w strukturach Demokratycznej Partii Socjalistów Czarnogóry DPS, m.in. wszedł w skład jej komitetu centralnego. W 1997 uzyskał mandat posła do Parlamentu Czarnogóry.

W latach 1998–2005 zajmował stanowisko wiceministra spraw wewnętrznych do spraw bezpieczeństwa narodowego. W 2005 został dyrektorem nowo powstałej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, którą kierował przez pięć lat. W 2010 objął stanowisko ministra bez teki w rządzie premiera Mila Dukanovicia. W grudniu tegoż roku został wicepremierem i ministrem sprawiedliwości w nowym rządzie premiera Igora Lukšicia. Stanowiska te utrzymał także w kolejnym rządzie Mila Dukanovicia, który powołano w grudniu 2012. W marcu 2015, po rekonstrukcji rządu, został wicepremierem do spraw politycznych, wewnętrznych i zagranicznych. W 2015 został wybrany wiceprzewodniczącym DPS. W 2012 i 2016 uzyskiwał mandat deputowanego do parlamentu niepodległej Czarnogóry.

9 listopada 2016 prezydent Filip Vujanović desygnował go na stanowisko premiera i powierzył mu misję stworzenia rządu. 28 listopada 2016 jego gabinet uzyskał wotum zaufania w parlamencie i został zaprzysiężony, rozpoczynając tym samym urzędowanie.