Poprzednia

ⓘ Adam Mazguła
Adam Mazguła
                                     

ⓘ Adam Mazguła

Adam Józef Mazguła – polski żołnierz, harcmistrz, działacz społeczny i polityczny; pułkownik dyplomowany rezerwy Wojska Polskiego.

                                     

1. Życiorys

Syn Bogusława 1927–1994, żołnierza Armii Krajowej i powojennego podziemia antykomunistycznego, który w kwietniu 1947 poddał się amnestii. Matka była pracownikiem Fabryki Samochodów Dostawczych w Nysie. Z czwórki synów, trzech zostało żołnierzami zawodowymi. Adam Mazguła wychował się w harcerskim środowisku będąc harcerzem i później instruktorem harcerskim Hufca Nysa. Prowadził Krąg Instruktorski Rekonesans. W latach 1975–1979 był podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. W 1977 wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Podczas studiów pełnił funkcje przewodniczącego Wojskowego Kręgu Instruktorskiego ZHP. W 2015 został awansowany na stopień pułkownika rezerwy.

W 1968 został działaczem Związku Harcerstwa Polskiego. Uzyskał stopień harcmistrza. Dla odtworzenia rozwiązanego wcześniej Hufca Nysa związał się z Hufcem Grodków. Pełnił również funkcję członka komendy, zastępcy ds. organizacyjnych oraz od 2014 wiceprzewodniczącego rady Chorągwi Opolskiej ZHP. W listopadzie 2008 odtworzył Hufiec ZHP w Nysie i został jego komendantem do września 2016. W lutym 2016 został wybrany komendantem Chorągwi Opolskiej ZHP. W oświadczeniu z 5 grudnia 2016 Główna Kwatera ZHP zdystansowała się od wypowiedzi A. Mazguły dotyczących bieżących wydarzeń życia politycznego oraz stanu wojennego z lat 1981–1983, uznając je za wyraz jego prywatnych poglądów. 6 grudnia 2016 złożył rezygnację z funkcji komendanta Chorągwi Opolskiej ZHP.

Podjął współpracę z kombatantami 3 Dywizji Strzelców Karpackich, został współzałożycielem i prezesem założonego w 2013 Stowarzyszenia Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich "Karpatczycy”. W lutym 2013 został wybrany sołtysem wsi Skorochów. Wszedł w skład zarządu powołanego w 2014 Stowarzyszenia "Nasz Skorochów”. Podjął działalność partyjną w Sojuszu Lewicy Demokratycznej; został przewodniczącym rady gminnej SLD w Nysie, w 2014 wybrany delegatem na konwencję krajową partii. W sierpniu 2014 odszedł z SLD. W wyborach samorządowych 2014 kandydował do Rady Miasta Nysy z listy Komitet Wyborczy Wyborców Jolanty Barskiej 2014. Został działaczem Komitetu Obrony Demokracji, w 2016 wybrany członkiem sądu koleżeńskiego KOD Region Opolski i delegatem tych struktur regionalnych na krajowy zjazd delegatów KOD. Był autorem listu otwartego do generałów i oficerów Wojska Polskiego opublikowanego 29 listopada 2016 roku w którym wzywał do bronienia przez wojsko Konstytucji RP, Trybunału Konstytucyjnego świeckości armii oraz odrzucenia wiary smoleńskiej. Był sygnatariuszem apelu Stop Dewastacji Polski z 3 grudnia 2016 wzywającego do strajku przeciw rządowi PiS. Pod apelem podpisało się 13 sygnatariuszy, między innymi Lech Wałęsa, Władysław Frasyniuk i Mateusz Kijowski. 22 grudnia 2016 wystosował List Do Biskupów w Polsce, gdzie apelował o zakończenie angażowania się Kościoła w politykę w Polsce. Pod koniec 2016 ogłoszono decyzję ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza do mediów, że otrzymał zakaz noszenia munduru Wojska Polskiego, po czym zapowiedział, iż nie będzie się stosował do tego zakazu. W rzeczywistości nigdy takiej decyzji nie wydano. Mimo to, w styczniu 2017 został wezwany na policję jako podejrzany o popełnienie wykroczenia w tym zakresie.

Wystartował w wyborach parlamentarnych ubiegając się o mandat senatora w okręgu nr 51.