Poprzednia

ⓘ Inspektorat Graniczny nr 16
Inspektorat Graniczny nr 16
                                     

ⓘ Inspektorat Graniczny nr 16

Inspektorat Graniczny nr 16 – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej i na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1928–1939.

                                     

1. Geneza,

Początek działalności Straży Celnej na Śląsku datuje się na dzień 15 czerwca 1922 roku. W tym dniu polscy strażnicy celni w zielonych mundurach i rogatywkach wkroczyli na ziemia przyznane Polsce. W nocy z 16 na 19 czerwca 1922 objęli straż na powierzonych im odcinkach. Inspektorat Straży Celnej "Rybnik” rozpoczął urzędowanie w Rybniku w drugiej połowie lipca 1922 roku. Podporządkowany był bezpośrednio Dyrekcji Ceł Mysłowice. Pierwsza siedziba Inspektoratu mieściła się w budynku szkoły ewangelickiej. Inspektorat ochraniał wtedy odcinek graniczny od placówki SC "Ruptawa” na granicy polsko-czeskiej, do placówki SC "Karol Emanuel” na granicy polsko-niemieckiej. 1 listopada 1924 roku biura inspektoratu przeniesione zostały do "Sierocińca”, a z dniem 20 kwietnia 1926 przeniesiono je do budynku prywatnego przy ulicy Koziegłowy 7. W 1927 roku weszła w życie nowa organizacja Straży Celnej. Inspektorat SC "Rybnik” wszedł w podporządkowanie Śląskiego Inspektoratu Okręgowego w Katowicach z siedzibą w Mysłowicach.

W styczniu 1928 roku nastąpiła reorganizacja inspektoratu. Pododcinek komisariatu "Bielszowice” i placówka "Przyszowice" z komisariatu "Knurów” została przekazana do IG "Piaśniki”. W zamian za to inspektorat "Rybnik” przyjął pododcinek komisariatu "Zebrzydowice” od kamienia nr XXX/1 do kamienia nr 12. Zlikwidowany został komisariat "Moszczenica” i "Lyski".

Kierownicy/komendanci inspektoratu Struktura organizacyjna IC
 • komisariat Straży Celnej "Knurów”
 • komisariat Straży Celnej "Bielszowice”
 • komisariat Straży Celnej "Moszczenica”.
 • komisariat Straży Celnej "Lyski”.
 • komisariat Straży Celnej "Rybnik”
 • komisariat Straży Celnej "Gorzyce”
 • komisariat Straży Celnej "Lubomia”
                                     

2. Formowanie i zmiany organizacyjne

Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego z 22 marca 1928 roku, do ochrony północnej, zachodniej i południowej granicy państwa, a w szczególności do ich ochrony celnej, powoływano z dniem 2 kwietnia 1928 roku Straż Graniczną. Rozkazem nr 4 z 30 kwietnia 1928 roku w sprawach organizacji Śląskiego Inspektoratu Okręgowego dowódca Straży Granicznej gen. bryg. Stefan Pasławski zatwierdził dyslokację, granice i strukturę inspektoratu granicznego nr 16 "Rybnik”. Rozkazem nr 4 z 17 grudnia 1934 roku w sprawach zarządzeń organizacyjnych i zmian budżetowych, dowódca Straży Granicznej płk Jan Jur-Gorzechowski wyłączył komisariat "Zebrzydowice” z Inspektoratu Granicznego "Rybnik” i przydzielił do Inspektoratu Granicznego "Bielsko”. Rozkazem nr 2 z 8 września 1938 roku w sprawie terminologii odnośnie władz i jednostek organizacyjnych formacji, dowódca Straży Granicznej płk Jan Gorzechowski nakazał zmienić nazwę Inspektoratu Granicznego "Rybnik” na Obwód Straży Granicznej "Rybnik”. Rozkazem nr 12 z 14 lipca 1939 roku w sprawie reorganizacji placówek II linii i posterunków wywiadowczych oraz obsady personalnej, komendant Straży Granicznej gen. bryg. Walerian Czuma przemianował posterunek SG "Rydułtowy” na placówkę II linii. Rozkazem nr 12 z 14 lipca 1939 roku w sprawie reorganizacji placówek II linii i posterunków wywiadowczych oraz obsady personalnej, komendant Straży Granicznej gen. bryg. Walerian Czuma zniósł posterunek SG "Żory” i "Wodzisław”. Rozkazem nr 12 z 14 lipca 1939 roku w sprawie reorganizacji placówek II linii i posterunków wywiadowczych oraz obsady personalnej, komendant Straży Granicznej gen. bryg. Walerian Czuma wyłączył placówkę II linii "Gorzyce” z komisariatu "Lubomia” i przydzielił ją do Komendy Obwodu "Rybnik”.

                                     

3. Służba graniczna

Dowódca Straży Granicznej gen. bryg. Stefan Pasławski swoim rozkazem nr 4 z 30 kwietnia 1928 roku w sprawach organizacji Śląskiego Inspektoratu Okręgowego określił granice inspektoratu granicznego: od północy: placówka Straży Granicznej "Przyszowice” wyłącznie, od południa: placówka Straży Granicznej "Pogwizdów” włącznie. Z dniem 1 marca 1928 roku nastąpiła zmiana lokalu inspektoratu z ulicy Koziegłowy na ulicę Wiejską 2 do budynku dzierżawionego od Mikołaja Niklasa. W 1935 roku inspektorat obejmował odcinek graniczny liczący 129 kilometrów 145 metrów od kamienia granicznego nr 214 na granicy polsko-niemieckiej do kamienia nr 7 na granicy polsko-czeskiej. Biura inspektoratu mieściły się w budynku dzierżawionym od Antoniego Stokłosy przy ulicy Pocztowej 1. Na wyposażeniu był jeden samochód, cztery motocykle, dwa konie i pięć rowerów. Z dniem 1 sierpnia 1931 roku inspektorat po raz piąty zmienił swoją siedzibę z budynku przy ulicy Wiejskiej do budynku Antoniego Stokłosy przy ulicy Pocztowej 1 Grażyńskiego 1.

Sąsiednie inspektoraty
 • Inspektorat Graniczny "Huta Królewska” ⇔ Inspektorat Graniczny "Biała”− 1928


                                     

4. Struktura organizacyjna

Organizacja inspektoratu w 1928:

 • komenda − Rybnik
 • komisariat Straży Granicznej "Gorzyce”
 • komisariat Straży Granicznej "Zebrzydowice”
 • komisariat Straży Granicznej "Kornowac”
 • komisariat Straży Granicznej "Rybnik”

Organizacja inspektoratu w listopadzie 1929:

 • 1/16 komisariat Straży Granicznej "Rybnik”
 • 4/16 komisariat Straży Granicznej "Zebrzydowice”
 • komenda − Rybnik
 • 3/16 komisariat Straży Granicznej "Gorzyce”
 • 2/16 komisariat Straży Granicznej "Kornowac”

Organizacja inspektoratu w 1935

 • komenda − Rybnik
 • komisariat Straży Granicznej "Lubomia”
 • komisariat Straży Granicznej "Rybnik”
 • komisariat Straży Granicznej "Knurów”
 • komisariat Straży Granicznej "Gorzyce”

Użytkownicy również szukali:

straż graniczna kwarantanna kontakt,

...
...
...