Poprzednia

ⓘ Inspektorat Graniczny nr 15
Inspektorat Graniczny nr 15
                                     

ⓘ Inspektorat Graniczny nr 15

Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego z 22 marca 1928 roku Dz.U. z 1928 nr 37, poz. 349, do ochrony północnej, zachodniej i południowej granicy państwa, a w szczególności do ich ochrony celnej, powoływano z dniem 2 kwietnia 1928 roku Straż Graniczną. Rozkazem nr 4 z 30 kwietnia 1928 roku w sprawach organizacji Śląskiego Inspektoratu Okręgowego dowódca Straży Granicznej gen. bryg. Stefan Pasławski zatwierdził dyslokację, granice i strukturę inspektoratu granicznego nr 15 "Królewska Huta”.

Rozkazem nr 3 z 20 listopada 1933 roku w sprawach organizacyjnych, komendant Straży Granicznej płk Jan Jur-Gorzechowski przeniósł siedzibę inspektoratu do Wielkich Hajduk, ul. Dyrekcyjna 2. Tym samym rozkazem utworzył placówkę I linii Brzozowice. Rozkazem nr 3 z 23 czerwca 1934 roku w sprawach organizacyjnych, komendant Straży Granicznej płk Jan Gorzechowski zniósł posterunek wywiadowczy "Bobrowniki”. Rozkazem nr 2 z 8 września 1938 roku w sprawie terminologii odnośnie władz i jednostek organizacyjnych formacji, komendant Straży Granicznej płk Jan Gorzechowski nakazał zmienić nazwę Inspektoratu Granicznego "Chorzów” na Obwód Straży Granicznej "Chorzów”. Rozkazem nr 12 z 14 lipca 1939 roku w sprawie reorganizacji placówek II linii i posterunków wywiadowczych oraz obsady personalnej, komendant Straży Granicznej gen. bryg. Walerian Czuma przemianował posterunek SG "Siemianowice” na placówki II linii.

                                     

1. Służba graniczna

Dowódca Straży Granicznej gen. bryg. Stefan Pasławski swoim rozkazem nr 4 z 30 kwietnia 1928 roku w sprawach organizacji Śląskiego Inspektoratu Okręgowego określił granice inspektoratu granicznego: od północy: placówka Straży Granicznej "Sucha Góra” wyłącznie, od południa: placówka Straży Granicznej "Przyszowice” włącznie.

Sąsiednie inspektoraty:

  • Inspektorat Graniczny "Lubliniec” ⇔ Inspektorat Graniczny "Rybnik” − 1928
                                     

2. Struktura organizacyjna

Organizacja inspektoratu w 1928:

  • komisariat Straży Granicznej "Kamień”
  • komisariat Straży Granicznej "Paniówki”
  • komenda − Królewska Huta
  • komisariat Straży Granicznej "Lipiny”

Organizacja inspektoratu w listopadzie 1929:

  • komenda − Królewska Huta
  • 4/15 komisariat Straży Granicznej "Knurów”
  • 3/15 komisariat Straży Granicznej "Bielszowice”
  • 1/15 komisariat Straży Granicznej "Kamień”
  • 2/15 komisariat Straży Granicznej "Lipiny”

Użytkownicy również szukali:

graniczna stacja sanitarno - epidemiologiczna, sanepid infolinia,

...
...
...