Poprzednia

ⓘ Barbara Malinowska
                                     

ⓘ Barbara Malinowska

Barbara Malinowska – polska naukowiec, fizjolog i farmakolog specjalizująca się w patofizjologii układu krążenia, profesor nauk medycznych.

                                     

1. Życiorys

Ukończyła biologię na Uniwersytecie Warszawskim. W 1981 rozpoczęła pracę w Zakładzie Farmakodynamiki Akademii Medycznej w Białymstoku. W 1988 pod kierunkiem prof. Włodzimierza Buczko obroniła pracę doktorską pt. "Obwodowe mechanizmy serotoninowe w działaniu kaptoprylu na układ krążenia szczura ”. Po uzyskaniu doktoratu w ramach stypendium Fundacji von Humboldta odbyła półtoraroczny staż naukowy w Instytucie Farmakologii i Toksykologii Uniwersytetu w Bonn 1991–1992. W 1995 na podstawie osiągnięć naukowych i złożonej rozprawy "Charakterystyka presynaptycznych heteroreceptorów histaminowego-H3, prostaglandyny E2-EP3 i kwasu gamma-aminomasłowego-GABA B zakończeń włókien współczulnych układu krążenia szczura ” otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych. W 1998 została kierownikiem Zakładu Fizjologii Doświadczalnej. W 2000 uzyskała tytuł naukowy profesora. W 2006 razem z prof. Eberhardem Schlickerem została laureatem pierwszego konkursu o nagrodę Copernicus za współpracę polsko-niemiecką.

Zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych Polskiej Akademii Nauk. Członek Niemieckiego Towarzystwa Farmakologii Eksperymentalnej i Klinicznej i Toksykologii DGPT. Członek komitetu redakcyjnego czasopisma Advances in Medical Sciences. Kierownik Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej UMB.