Poprzednia

ⓘ Biuletyn wewnętrzny
                                     

ⓘ Biuletyn wewnętrzny

Biuletyn wewnętrzny – pismo, mające formę gazety skierowane głównie do pracowników organizacji. Może mieć on charakter sformalizowany, z własną redakcją i strukturą, jednak wiele biuletynów wydawanych przez polskie firmy nie ma oficjalnych struktur, a nawet periodycznego i systematycznego charakteru. Nie posiada także określonej, jasno sprecyzowanej misji, co wyróżnia profesjonalne wydawnictwa wewnętrzne. Dobrze przygotowane biuletyny mają wpływ na proces tworzenia kultury korporacyjnej. Ich zadaniem jest także informowanie, a co za tym idzie budowanie lojalności pracowników firmy. Niektóre biuletyny mają formę wydawnictwa internetowego i funkcjonują w formule blogów, z uwagi przede wszystkim na oszczędność kosztów związanych z drukiem. Te mają jeszcze jedną przewagę nad wydawnictwami papierowymi, a mianowicie możliwość szybkiej aktualizacji treści.