Poprzednia

ⓘ Ulica Antoniny Grygowej w Lublinie
Ulica Antoniny Grygowej w Lublinie
                                     

ⓘ Ulica Antoniny Grygowej w Lublinie

Ulica przebiega z północy na południe. Rozpoczyna się skrzyżowaniem ul. Jana Kasprowicza z ul. Mełgiewską. Z lewej strony mija centrum dystrybucji Tradis Sp. z o.o. i krzyżuje się z drogą serwisową ul. Metalurgicznej, nad którą za chwilę przebiega. Następnie tworzy skrzyżowanie z tą samą drogą serwisową, a kilkaset metrów dalej odchodzi od niej uliczka dojazdowa do zakładów przemysłowych. Potem przejeżdża wiaduktami nad ul. Tyszowiecką, linią kolejową nr 562 i jej bocznicami, oraz nad ul. Macieja Rataja. Później przechodzi przez rondo, z którego odchodzi zjazd do w/w ulicy, później krzyżuje się z drogą dojazdową do WORD-u, a kilkaset metrów dalej z prawej odchodzi od niej kolejna droga do zakładów przemysłowych. Przechodzi przez Rondo Braci Rylskich, przy tym krzyżując się z ulicami Pancerniaków i Erazma Plewińskiego. Ulica jest zakończona wiaduktem nad al. Wincentego Witosa. Dalej biegnie jako ul. Hieronima Dekutowskiego. Ulica w całości jest dwujezdniowa. Skrajne pasy każdej jezdni przeznaczone są dla autobusów i trolejbusów.

                                     

1. Placówki i zakłady

Przy ulicy ulokowanych jest wiele zakładów przemysłowych, a także innych punktów użyteczności publicznej. Przy ulicy tej ulokowana jest siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie adres Antoniny Grygowej 56, a także Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych adres Antoniny Grygowej 23. Przy ulicy także Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy WORD adres Antoniny Grygowej 32 i Centrum Aktywności Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie adres Antoniny Grygowej 4B.

                                     

2. Wiadukt

Wiadukt nad linią kolejową nr 562 zbudowano w czasach PRL-u i miał 625 metrów długości. W roku 2009 pękły trzy wsporniki go podtrzymujące. W grudniu 2017 r. wiadukt został zamknięty dla ruchu a następnie wyburzony. Koszt inwestycji przewidywany był na 112 milionów złotych. Ulica została otwarta po przebudowie 19 sierpnia 2019 r.

                                     

3. Komunikacja miejska

Ulica jest objęta siecią linii Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie. Przy ulicy znajdują się 4 przystanki autobusowe. Nad ulicą znajduje się trakcja trolejbusowa.