Poprzednia

ⓘ Medal „Na Pamiątkę 1000-lecia Kazania”
Medal Na Pamiątkę 1000-lecia Kazania”
                                     

ⓘ Medal "Na Pamiątkę 1000-lecia Kazania”

Odznaczenia zostało ustanowione dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 30 czerwca 2005 roku nr 762 dla upamiętnienia 1000-lecia powstania miasta Kazań, jako wyróżnienia dla osób zasłużonych dla tego miasta.

Dekret Prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 7 września 2010 roku nr 1099 o systemie odznaczeń państwowych nie wymienia tego odznaczenia jako odznaczenie państwowe, jak innych podobnych odznaczeń jubileuszowych ustanowionych wcześniej przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej w latach 1996–2010.

Odznaczenie jest jednostopniowe.

                                     

1. Zasady nadawania

Odznaczenie zgodnie ze statutem zawartym w dekrecie było nadawane:

  • mieszkańcom Kazania – weteranom pracy
  • mieszkańcom Kazania – robotnikom, którzy pracowali w czasie wielkiej wojny ojczyźnianej w latach 1941-1945 w Kazaniu przez okres co najmniej sześć miesięcy, lub nagrodzonym orderami i medalami za bezinteresowną pracę w latach wielkiej wojny ojczyźnianej 1941-1945
  • obywatelom, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój Kazania.
  • mieszkańcom Kazania – uczestnikom wielkiej wojny ojczyźnianej 1941-1945

Odznaczenie był nadawane tylko w roku 2005.

                                     

2. Opis odznaki

Odznaka medalu jest to okrągły krążek o średnicy 32 mm, wykonana z mosiądzu.

Na awersie odznaczenia znajdują się rysunek przedstawiający kompleks Kremla w Kazaniu. Wzdłuż krawędzi jest napis w języku rosyjskim В ПАМЯТЬ 1000-ЛЕТИЯ КАЗАНИ pol. Na pamiątkę 1000-lecia Kazania.

Na rewersie medalu w środku znajduje się herb Kazania, po jego lewej stronie gałązka laurowa, a po prawej gałązka dębowa. Pomiędzy nimi u dołu jest data 1005–2005.

Medal zawieszony był na wstążce orderowej o szerokości 24 mm. Z lewej strony pasek koloru zielonego o szer. 10 mm, w środku pasek koloru białego o szer. 4 mm, a z prawej pasek koloru czerwonego o szer. 10 mm.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...