Poprzednia

ⓘ Medal „Na Pamiątkę 300-lecia Petersburga”
Medal Na Pamiątkę 300-lecia Petersburga”
                                     

ⓘ Medal "Na Pamiątkę 300-lecia Petersburga”

Odznaczenia zostało ustanowione dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 19 lutego 2003 roku nr 210 dla upamiętnienia 300-lecia powstania miasta Sankt Petersburg w 1703 roku, jako wyróżnienia dla osób zasłużonych dla tego miasta.

Dekret Prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 7 września 2010 roku nr 1099 o systemie odznaczeń państwowych nie wymienia tego odznaczenia jako odznaczenie państwowe, jak innych podobnych odznaczeń jubileuszowych ustanowionych wcześniej przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej w latach 1996 – 2010.

Odznaczenie jest jedno stopniowe.

                                     

1. Zasady nadawania

Odznaczenie zgodnie ze statutem zawartym w dekrecie było nadawane:

  • osoby nagrodzone medalem 250-lecia Leningradu
  • osoby, które wniosły szczególny wkład w rozwój Petersburga.
  • osobą uczestniczącym w obronie Leningradu w czasie II wojny światowej i odznaczonych medalem "za Obronę Leningradu”
  • osobą, którzy w okresie blokady Leningradu pracowały w nim i zostały odznaczone państwowymi nagrodami.
  • osobą, które mieszkały w Leningradzie w okresie blokady i zostały wyróżnione odznaką Жителю блокадного Ленинграда

Odznaczenie był nadawane tylko w roku 2003.

                                     

2. Opis odznaki

Odznaka medalu jest okrągły krążek o średnicy 32 mm, wykonany ze mosiądzu

Na awersie odznaczenia znajdują się profil z lewej strony Piotra Wielkiego z wieńcem laurowym na głowie. Wzdłuż krawędzi jest napis w języku rosyjskim В ПАМЯТЬ 300-ЛЕТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА pol. Na pamiątkę 300-lecia Sankt-Petersburga.

Na rewersie medalu w środku berło zakończone herbem Rosji i dwie skrzyżowane kotwice morska i rzeczna. Po obu stronach data 1703 i 2003.

Medal zawieszony był na wstążce orderowej o szer. 24 mm. Po bokach paski koloru białego o szer. 1 mm, następnie paski koloru czerwonego o szer. 7 mm, a w środku pasek o szer. 8 mm w barwach jak wstążka medalu za Obronę Leningradu.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...