Poprzednia

ⓘ Stary Ochędzyn
Stary Ochędzyn
                                     

ⓘ Stary Ochędzyn

Stary Ochędzyn – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Sokolniki. Przysiółki Srojków i Zajęca. Przez Ochędzyn Stary przepływa rzeka Brzeźnica, obecnie w formie rowu melioracyjnego. Zabytkowy kościół drewniany p. wezw. św. Anny, wykazujący pewne cechy typu wieluńskiego, szkoła podstawowa.

Od 1245 do 28 lipca 1794 stanowi własność klasztoru cysterek z Łubnic. W posiadaniu konwentu cysterek w Ołoboku pozostanie aż do kasacji klasztoru. W roku 1250 przeniesiona na prawo niemieckie. W roku 1552 wieś liczyła 13 łanów kmiecych, miała kościół parafialny oraz młyn. W roku 1720 kościół posiadał 3 ołtarze. Według prawa zwyczajowego pleban sokolnicki odprawiał w nim nabożeństwo co trzecią niedzielę.

W Tabelli Miast, Wsi, Osad Królestwa Polskiego. z r. 1827 wzmiankowany jako wieś Ochędzyń, w województwie kaliskiem, obwodzie wieluńskim, powiecie ostrzeszowskim, parafii Sokolniki, wł. rządowa, 64 domy, 438 ludności, 3 mile od miasta obwodowego.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa kaliskiego.

                                     

1. Historia

Z epoki przedhistorycznej obszaru dzisiejszego Ochędzyna zachowały się liczne pamiątki archeologiczne. Pierwsze wzmianki, z dokumentów XIII wieku opisane zostały w Słownik geograficzny Królestwa Polskiego oraz w kilku innych opracowaniach historycznych. Historyk Stanisław Karwowski podał wiele faktów o Ochędzynie przy okazji opisywania Konwentu Cysterek w Ołoboku w Rocznikach Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. W roku 1250 lokowany na prawie niemieckim. Regestra poborowe z lat 1552–1553 wykazują Ochędzyn jako wieś parafialną, później jednak aż do roku 1921 ochędzka świątynia była kościołem filialnym parafii św. Mikołaja w Sokolnikach. Stanisław Karwowski opisał także sprawę o wycinanie lasu w Ochędzynie z roku 1638. W roku 1644 tak opisano granicę między Ochędzynem a Chobaninem:

W roku 1673, w swojej, wiodącej prawdopodobnie przez Ochędzyn, podróży do Wieruszowa umiera najbardziej znany z przeorów Jasnej Góry - Augustyn Kordecki. W dokumentach Rady Stanu Królestwa Polskiego, pod sygnaturą 380 zachowały się akta procesu o sporny podatek z roku 1826, w którym wieś nawiedziło gradobicie. Parafia św. Anny w Starym Ochędzynie erygowana została w roku 1921. W czasie okupacji niemieckiej wieś została przeznaczona pod kolonizację niemiecką. Gospodarzy wraz z rodzinami wypędzono z ich gospodarstw, większość wywożąc na roboty do Niemiec. W ramach Sonderaktion, skierowanej przeciwko polskiej inteligencji, 9 listopada 1939 został osadzony w więzieniu w Radogoszczu k. Łodzi ksiądz Wincenty Śliwiński. Ksiądz Bolesław Kobierski, proboszcz Ochędzyna, został aresztowany 9 października 1941 i wysłany do obozu koncentracyjnego w Dachau.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...