Poprzednia

ⓘ Jaskinie polskich Tatr
Jaskinie polskich Tatr
                                     

ⓘ Jaskinie polskich Tatr

Jaskinie polskich Tatr – grupa 842 jaskiń znajdujących się w polskich Tatrach. Znajdują się tu najdłuższe i najgłębsze jaskinie Polski. Ich łączna długość przekracza 134 km. Ze względu na budowę geologiczną Tatr zdecydowana ich większość występuje w Tatrach Zachodnich. Największe jaskinie są pochodzenia tektoniczno-krasowego lub krasowo-tektonicznego. Kilkanaście jaskiń zalicza się do jaskiń lodowych.

18 jaskiń w polskich Tatrach ma ponad 1000 m długości, 27 ma głębokość ponad 50 m.

Liczba jaskiń oraz ich długość i głębokość ulegają zmianom, gdyż duża ich część nie jest do końca zbadana i zmierzona. Odkrywane są nowe jaskinie Jaskinia Harda lub okazuje się, że niektóre jaskinie są ze sobą połączone i w rzeczywistości tworzą jeden system jaskiniowy. Przykładem jest tu Jaskinia Wielka Śnieżna powstała z połączenia pięciu jaskiń, Jaskinia Wysoka – Za Siedmiu Progami powstała z połączenia Jaskini Wysokiej, Jaskini za Siedmiu Progami i Jaskini Pośredniej czy jaskinia Zośka – Zagonna Studnia powstała z połączenia jaskini Zośka z jaskinią Zagonna Studnia.

Większość jaskiń występujących w polskich Tatrach ma ukształtowanie pionowe. Parę jaskiń o ukształtowaniu poziomym udostępniono dla ruchu turystycznego. Są to:

  • Jaskinia Mroźna,
  • Smocza Jama,
  • Dziura.
  • Jaskinia Mylna, Jaskinia Obłazkowa i Jaskinia Raptawicka, tworzące system Jaskiń Pawlikowskiego,
                                     

1. Położenie jaskiń

Ze względu na położenie można podzielić jaskinie na następujące grupy:

Dolina Kościeliska

bez Doliny Miętusiej i Wąwozu Kraków

Znajduje się tu 221 jaskiń. Najdłuższe z nich to:

Wąwóz Kraków

Znajdują się tu 123 jaskinie. Najdłuższe z nich to:

Dolina Miętusia

Znajdują się tu 132 jaskinie. Najdłuższe z nich to: