Poprzednia

ⓘ Bolszewizm – totalitaryzm – rewolucja – Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918–1939)
                                     

ⓘ Bolszewizm – totalitaryzm – rewolucja – Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918–1939)

Bolszewizm – totalitaryzm – rewolucja – Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce – dwutomowa książka Marka Kornata będąca historią i zarazem refleksją nad polską myślą dwudziestolecia międzywojennego dotyczącą reżimów totalitarnych. Ukazała się w latach 2003-2004 roku nakładem Księgarni Akademickiej. W 2005 roku książka wraz z inną pracą Marka Kornata Polska szkoła sowietologiczna 1930–1939 została uhonorowana Nagrodą im. Jerzego Giedroycia.

                                     

1. Recenzje i dyskusje na temat książki

 • Andrzej Nowak, Pytam, czego dotyczy książka?, "Przegląd Polityczny” 2006, nr 76.
 • Andrzej Walicki, Polska debata nad totalitaryzmem. Interpretacje i diagnozy, "Przegląd Polityczny” 2006, nr 76.
 • Jerzy W. Ochmański, "Czasopismo Prawno-Historyczne” 58 2006, z. 1, s. 317-320.
 • Krzysztof Pomian, Odnawianie panoramy myśli polskiej, "Przegląd Polityczny” 2006, nr 76.
 • Marek Kornat, Bolszewizm, totalitaryzm, rewolucja. Odpowiadam nie tylko recenzentom, "Przegląd Polityczny” 2006, nr 76, s. 127-152.
 • Marek Jan Chodakiewicz, Polska polityka równowagi i sowietologia, "Glaukopis” 2009, nr 13/14, s. 357-361.
                                     
 • się w sierpniu 1939 roku. Łącznie ukazało się 2100 stron pisma. Marek Kornat, Bolszewizm totalitaryzm rewolucja Rosja Początki sowietologii i studiów
 • Marek Kornat, Bolszewizm totalitaryzm rewolucja Rosja Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce 1918 1939 t. 1, Kraków:
 • Marek Kornat, Bolszewizm totalitaryzm rewolucja Rosja Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce 1918 1939 t. 1, Kraków:
 • Marek Kornat, Bolszewizm totalitaryzm rewolucja Rosja Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce 1918 1939 t. 1, Kraków:
 • Marek Kornat, Bolszewizm totalitaryzm rewolucja Rosja Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce 1918 1939 t. 1, Kraków:
 • Marek Kornat, Bolszewizm totalitaryzm rewolucja Rosja Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce 1918 1939 t. 1, Kraków:
 • Marek Kornat, Bolszewizm totalitaryzm rewolucja Rosja Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce 1918 - 1939 t. 1 - 2, Kraków:
 • Marek Kornat, Bolszewizm totalitaryzm rewolucja Rosja Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce 1918 1939 t. 1, Kraków: