Poprzednia

ⓘ Paweł Uchański
Paweł Uchański
                                     

ⓘ Paweł Uchański

Paweł Uchański herbu Radwan – wojewoda bełski w latach 1588-1590, kasztelan bełski w 1575 roku, starosta drohobycki, starosta krasnostawski w latach 1574-1575, przedstawiciel dyplomatyczny Rzeczypospolitej w Imperium Osmańskim w 1589 roku, przedstawiciel dyplomatyczny Rzeczypospolitej w Państwie Kościelnym, współpracownik kardynała Stanisława Hozjusza podczas pobytu we Włoszech w latach 1569 - 1579.

Był synem Tomasza, łowczego bełskiego, i bratankiem Jakuba, prymasa Polski, oraz Arnolfa, wojewody płockiego. Córka Pawła – Helena – została wydana za mąż za Mikołaja Daniłowicza, podskarbiego wielkiego koronnego.