Poprzednia

ⓘ Piotr Lass
                                     

ⓘ Piotr Lass

Piotr Lass – polski lekarz, specjalista w zakresie medycyny nuklearnej, profesor nauk medycznych, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Gdańsku i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2006 – 2016.

                                     

1. Życiorys

Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. W 1983 ukończył studia lekarskie na Akademii Medycznej w Gdańsku. W roku 1990 uzyskał stopień doktora na podstawie pracy zatytułowanej Zmiany reaktywności beta-adrenergicznej przepływu mózgowego w cukrzycy streptozotocynowej u szczurów. Habilitował się w roku 1999 w oparciu o rozprawę Tomografia emisyjna pojedynczego fotonu jako metoda oceny zmian mózgowego przepływu krwi w wybranych układowych chorobach tkanki łącznej. W roku 2004 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Od roku 1983 związany zawodowo z Akademia Medyczną w Gdańsku AMG, przekształconą w roku 2009 w Gdański Uniwersytet Medyczny GUMed. Pracuje w Zakładzie Medycyny Nuklearnej, obecnie profesor zwyczajny i od roku 1995 kierownik tego Zakładu. W pracy naukowej specjalizuje się w badaniach radioizotopowych ośrodkowego układu nerwowego. Staże naukowe i zawodowe odbywał m.in. w Danii, Katarze, Wielkiej Brytanii i Włoszech. W latach 2002 – 2006 był prodziekanem Wydziału Lekarskiego AMG, w roku 2006 pierwszym dziekanem i założycielem Wydziału Nauk o Zdrowiu tej uczelni.

Uzyskiwał członkostwo w licznych towarzystwach naukowych, m.in. Polskim Towarzystwie Medycyny Nuklearnej w latach 2002 – 2006 przewodniczący Zarządu PTMN, Polskim Towarzystwie Fizyki Medycznej, British Society of Nuclear Medicine, Society of Nuclear Medicine. W latach 1987 – 1989, 1994 – 1999 członek Komisji Neuroradiologii Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, od roku 2011 – nadal: Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN.

W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji.

Jest wnukiem profesora Stanisława Wszelakiego.

Odznaczony m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi 2011, wyróżniony Medalem "Zasłużonemu Akademii Medycznej w Gdańsku” i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.