Poprzednia

ⓘ Siestrzanki
Siestrzanki
                                     

ⓘ Siestrzanki

Książęce dobra Brzostowo obejmowały obszar leśny przy ujściu rzeczki Wityni do Biebrzy. Pierwsza wzmianka o granicy Brzostowo pochodzi z lat 1414–1425. Na skraju tego lasu, od strony zachodniej powstały wsie Brzostowo Siestrzanki i Brzostowo Nadbory, a od północy Chyliny.

Miejscowość została założona przez Jana Siestrzanka z Karnic w województwie rawskim około 1472 r. Początkowo nazwana Brzostowo Siestrzanki, potem Siestrzanki.

Podatek pogłówny w roku 1676 płacili:

  • Wojciech Brzostowski
  • Bronak? – podwojewodzi? wiski
  • Ciecierski – sługa Bronaka

W czasach zaborów w granicach Imperium Rosyjskiego.

W roku 1827 miejscowość liczyła 14 domów i 83 mieszkańców. Pod koniec XIX wieku wieś w powiecie kolneńskim, gmina Jedwabno, parafia Burzyn. Pobliski folwark Siestrzanki Brzostowo lit. A liczył 703 morgi, a oddzielony majątek, lit. B posiadał powierzchnię 261 morgów.

W latach 1921–1939 wieś leżała w województwie białostockim, w powiecie kolneńskim, w gminie Jedwabne.

Według Powszechnego Spisu Ludności z 1921 roku ówczesną kolonię zamieszkiwało 71 osób w 8 budynkach mieszkalnych. Podlegała pod Sąd Grodzki w Stawiskach i Okręgowy w Łomży; właściwy urząd pocztowy mieścił się w Jedwanem.

W wyniku napaści ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 miejscowość znalazła się pod okupacją sowiecką. W październiku 1939 roku weszła w skład Zachodniej Białorusi – marionetkowego bytu państwowego utworzonego przez sowieckie władze okupacyjne. 2 listopada została włączona do Białoruskiej SRR. 4 grudnia 1939 włączona do nowo utworzonego obwodu białostockiego. Od czerwca 1941 roku pod okupacją niemiecką. 22 lipca 1941 r. włączona w skład okręgu białostockiego III Rzeszy.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.

                                     

1. Urodzeni w Siestrzankach

  • Tadeusz Chmielewski dziekan Wydziału Budownictwa WSI w Opolu, a następnie Politechniki Opolskiej
  • Ireneusz Kossakowski ambasador Polski w Australii i Nowej Zelandii