Poprzednia

ⓘ Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
                                     

ⓘ Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie – gminna jednostka budżetowa organizująca i zarządzająca komunikacją miejską w Lublinie. Została utworzona 1 stycznia 2009.

                                     

1. Historia

ZTM zostało powołane w celu uporządkowania spraw związanych z organizacją transportu publicznego. W okresie PRL obowiązywał monopol na organizację i wykonywanie komunikacji miejskiej – w Lublinie te zadania wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. W latach 90. pojawiły się podmioty prywatne świadczące usługi przewozowe, jednak ich działalność w tym dobór obsługiwanych linii, wysokość i forma pobierania opłat przewozowych nie była skoordynowana z działaniami MPK.

Zmiany w prawie – w tym zmuszenie samorządów do organizacji i finansowania transportu publicznego – umożliwiły rozdzielenie funkcji planowania, organizacji i zarządzania komunikacją miejską od wykonywania przewozów. W wielu miastach taki podział wprowadzono po roku 2000; w Lublinie był to rok 2009.

                                     

2. Zadania

ZTM działa na terenie Lublina oraz gmin i powiatów, z którymi Lublin zawarł porozumienia dotyczące transportu zbiorowego. Jego zadania określa statut – załącznik do uchwały tworzącej ZTM. Są to m.in.:

  • polityka taryfowa, organizacja dystrybucji i sprzedaży biletów, zapewnienie kontroli biletów;
  • rozpatrywanie skarg i wniosków, udzielanie informacji dot. komunikacji miejskiej;
  • dbanie o priorytet dla komunikacji miejskiej w zarządzaniu ruchem w Lublinie, praca nad polityką transportową i planami rozwoju transportu;
  • utrzymanie przystanków, zamieszczanie informacji przystankowej, uzgadnianie zasad korzystania z przystanków.
  • planowanie sieci komunikacyjnej, układu i rozkładów jazdy linii trolejbusowych i autobusowych;
  • określanie zakresu zamówień usług przewozowych, wybór przewoźników i zawieranie umów, kontrola realizacji usług przewozowych szczególnie kontrola jakości, kontrola wykonywania przewozów;