Poprzednia

ⓘ Marian Jaskuła
Marian Jaskuła
                                     

ⓘ Marian Jaskuła

Marian Stefan Jaskuła – polski ekonomista, działacz turystyczny i krajoznawca, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, założyciel i wieloletni prezes Oddziału PTTK "Meblarz” w Swarzędzu.

                                     

1. Życiorys

Urodził się jako najstarszy syn Stefana Jaskuły i Marianny zd. Strassburger. Dzieciństwo spędził na Osiedlu Warszawskim w Poznaniu. W 1940 jego ojciec został aresztowany przez niemieckich okupantów. W czasie II wojny światowej uczył się w szkole dla dzieci polskich, utworzonej przez okupanta, oraz na tajnych kompletach. Latem 1944 uciekł z transportu młodzieży polskiej wywożonej na roboty rolne do Rzeszy. Po wyzwoleniu podjął naukę w szkole średniej. Później, zmuszony trudnymi warunkami bytowymi po śmierci ojca, rozpoczął pracę zawodową. W latach 1951–1959 służył w wojsku, a następnie rozpoczął pracę na Górnym Śląsku, cały czas uzupełniając wykształcenie i podnosząc kwalifikacje. Zawarł związek małżeński z Eugenią Marią Kurasz. W 1968 roku powrócił do Poznania. Od 1973 związany ze Swarzędzem, gdzie zatrudniony był w Swarzędzkich Fabrykach Mebli na stanowisku ekonomisty oraz szefa zespołu kontroli wewnętrznej. W zakładzie tym pracował do przejścia na emeryturę. W latach 1979–1989 był członkiem Miejskiej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki przy Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, natomiast od 1985 do 1988 członkiem Komitetu Obchodów 350-lecia Swarzędza.

                                     

2. Działalność turystyczna i krajoznawcza

Od 1947 był członkiem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W 1956 wstąpił w Katowicach do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W latach 1970–1973 pełnił funkcję członka prezydium i wiceprezesa tamtejszego oddziału. Od 1975 do 1983 był prezesem koła zakładowego nr 98 przy Swarzędzkich Fabrykach Mebli. W 1983 założył i nieprzerwanie do 2009 pełnił funkcję prezesa Oddziału PTTK "Meblarz” w Swarzędzu, do 1990 funkcjonującego jako oddział zakładowy.

Pełnił liczne funkcje społeczne w strukturach organizacyjnych PTTK, był m.in.:

 • członkiem Zarządu Głównego 1985-1997,
 • wiceprzewodniczący Wielkopolskiej Komisji Krajoznawczej.
 • wiceprezesem Oddziału Poznań – Nowe Miasto 1980-1983,
 • wiceprezesem Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów 1993-2003,
 • członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu 1985-1989,
 • wiceprzewodniczącym Komisji Krajoznawczej i Ochrony Zabytków Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu 1976-1991,

Pełni funkcję prezesa Klubu Turystyki Górskiej "Smrek” przy Oddziale "Meblarz”.

Był inicjatorem i bezpośrednim organizatorem licznych imprez turystyczno-krajoznawczych, obozów wędrownych i wypraw górskich, w tym m.in. XXV Ogólnopolskiego Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego "Wielkopolska” w 1984. Autor licznych artykułów krajoznawczych i turystycznych, m.in. przez 15 lat prowadził dział turystyczny w gazecie zakładowej SFM "Segmenty” oraz był członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika krajoznawczego "Znad Warty”.

Posiada uprawnienia kadry PTTK: przodownika turystyki górskiej, przodownika turystyki pieszej, instruktora krajoznawstwa Polski, strażnika ochrony przyrody oraz instruktora szkolenia kadr. Został wyróżniony tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej.

16 września 2005, obradujący w Warszawie XVI Walny Zjazd PTTK nadał Marianowi Jaskule godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, jako osobie szczególnie zasłużonej dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa w Polsce. Na VIII Zjeździe Oddziału PTTK "Meblarz” w 2009 zakończył pełnienie funkcji prezesa oddziału – uchwałą zjazdu został wyróżniony tytułem honorowego prezesa tej jednostki. Ponadto w uznaniu zasług, Rada Miejska w Swarzędzu nadała 2 marca 2010 Marianowi Jaskule odznaczenie "Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”.

                                     

3. Odznaczenia

Marian Jaskuła został wyróżniony m.in. następującymi odznaczeniami:

 • Odznaka "Zasłużony dla Województwa Poznańskiego"
 • Złota Odznaka Federacji Sportowej "Ogniwo"
 • Złota Honorowa Odznaka PTTK
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Medal 350-lecia Swarzędza
 • Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
 • Medal Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK
 • Odznaczenie "Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”
 • Złota Odznaka "Zasłużony Działacz Turystyki”
 • Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa
 • Złota Odznaka Zasłużony w pracy w PTTK wśród młodzieży
 • Medal Komisji Kół i Oddziałów Zakładowych Zarządu Głównego PTTK
 • Złota Odznaka "Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego"
 • Odznaka honorowa "Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”
 • Medal Franciszka Jaśkowiaka "Za zasługi w krzewieniu krajoznawstwa i turystyki w Wielkopolsce”
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Medal 50-lecia PTTK
 • Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Turystyki”
 • Złota Odznaka "Zasłużony Działacz LOK”
 • Odznaka Honorowa Miasta Poznania