Poprzednia

ⓘ Miesiąc
                                               

Miesiąc

Miesiąc – jednostka czasu. Pierwotnie miesiąc wywodził się z cyklu księżycowego, tj. 29 i pół dnia jakie Księżyc potrzebuje na przejście wszystkich swych faz, czyli miesiąc synodyczny. Geneza ta odbiła się także w dawnej polskiej nazwie, która była synonimem słowa Księżyc. Numery miesięcy zapisuje się zwyczajowo w języku polskim cyframi rzymskimi, choć w związku z rozwojem informatyki przewagę zys ..

                                               

Maj

Maj – piąty miesiąc w roku, według kalendarza gregoriańskiego, ma 31 dni. Maj jest miesiącem wiosennym na półkuli północnej, na południowej jesiennym. W ciągu trwania miesiąca maja w Polsce dzień wydłuża się do blisko 16.5 godziny.

                                               

Listopad

Listopad – jedenasty miesiąc w roku, według kalendarza gregoriańskiego, ma 30 dni. Listopad jest na półkuli północnej miesiącem jesiennym, na południowej wiosennym. Nazwa miesiąca pochodzi od opadających jesienią liści. Łacińska nazwa November została zapożyczona przez większość języków europejskich. Jan Himilsbach miał w dowodzie osobistym wpisaną datę urodzenia 31 listopada, mimo iż miesiąc ten ma tylko 30 dni.

                                               

Październik

Październik – dziesiąty miesiąc w roku, według kalendarza gregoriańskiego, ma 31 dni. Październik jest na półkuli północnej miesiącem jesiennym, na południowej wiosennym. Jest najdłuższym miesiącem w roku kalendarzowym, ponieważ wypada wtedy zmiana z czasu letniego na zimowy jest dłuższy o jedną godzinę od pozostałych 31-dniowych miesięcy. Nazwa miesiąca dawniej również paździerzec pochodzi według Brücknera od słowa paździerze, oznaczającego "odpadki od lnu lub konopi”. Obok tego funkcjonowały również nazwy: paździerzec, paździerzeń, pościernik, a także winnik por. starogermańska nazwa mie ...

                                               

Wrzesień

Wrzesień – dziewiąty miesiąc w roku, według kalendarza gregoriańskiego, ma 30 dni. Nazwa miesiąca według Brücknera pochodzi od kwitnących w tym miesiącu wrzosów por. ukr. вересень / wereseń, błr. верасень / wierasień. Dawniej używano również nazwy pajęcznik od nici babiego lata. Łacińska nazwa September siódmy miesiąc’; zobacz: kalendarz rzymski została zapożyczona przez większość języków europejskich. We wrześniu następuje równonoc jesienna na półkuli północnej, a wiosenna na półkuli południowej. Pod względem meteorologicznym jest to w Polsce miesiąc jesienny.

                                               

Luty

Luty – drugi miesiąc w roku, według kalendarza gregoriańskiego, ma 28, a w latach przestępnych 29 dni. Luty jest miesiącem zimowym na półkuli północnej, a letnim na południowej. Nazwa miesiąca według Brücknera pochodzi od określenia srogich mrozów por. ukr. лютий / lutyj, błr. люты / luty. Dawniej używane były również nazwy sieczeń por. ukr. січень / siczeń i chorw. siječanj ‛styczeń’ lub strąpacz. Łacińska nazwa Februarius zobacz: kalendarz rzymski została zapożyczona przez większość języków europejskich.

                                               

Styczeń

Styczeń – pierwszy miesiąc w roku, według kalendarza gregoriańskiego, ma 31 dni. Styczeń jest miesiącem zimowym na półkuli północnej, a letnim na południowej.

Użytkownicy również szukali:

miesiące memy, miesiące po niemiecku,

...
...
...