Poprzednia

ⓘ Miesiąc
                                               

Sierpień

Sierpień – ósmy miesiąc w roku, według kalendarza gregoriańskiego, ma 31 dni. Sierpień jest na półkuli północnej miesiącem letnim, na południowej zimowym. Nazwa miesiąca pochodzi od używanego w żniwach sierpa. Inna nazwa to stojączka. Łacińska nazwa Augustus, zapożyczona przez większość języków europejskich, nadana została na cześć cesarza Oktawiana Augusta; przedtem miesiąc ten nazywał się Sextilis.

                                               

Kwiecień

Kwiecień – czwarty miesiąc w roku, według kalendarza gregoriańskiego, ma 30 dni. Kwiecień jest wiosennym miesiącem na półkuli północnej, a jesiennym na półkuli południowej. Kwiecień zawsze zaczyna się w ten sam dzień tygodnia co lipiec, a w latach przestępnych dodatkowo także co styczeń. Nazwa miesiąca według Brücknera pochodzi od kwitnących wtedy kwiatów por. ukr. квітень / kwiteń ; czes. květen ‛maj’. Dawniej używane były również nazwy: łżykwiat lub łudzikwiat, brzezień – od brzozy por. czes. březen i ukr. березень / berezeń ‛marzec’ i dębień por. czes. duben ‛kwiecień’. Łacińska nazwa A ...

                                               

Grudzień

Grudzień – dwunasty miesiąc w roku, według kalendarza gregoriańskiego, ma 31 dni. Nazwa miesiąca według Brücknera pochodzi od słowa gruda podobnie ukraiński грудень / hrudeń, litewski gruodis. Inna dawniej używana nazwa to prosień lub prosiniec por. współczesna nazwa miesiąca w języku czeskim prosinec i chorwackim prosinac. Łacińska nazwa December dziesiąty miesiąc’; zobacz: kalendarz rzymski została zapożyczona przez większość języków europejskich. W grudniu następuje na półkuli północnej przesilenie zimowe, na południowej przesilenie letnie. Meteorologicznie jest to w Polsce miesiąc zimowy.

                                               

Lipiec

Lipiec – siódmy miesiąc w roku, według kalendarza gregoriańskiego, ma 31 dni. W Polsce lipiec jest najcieplejszym miesiącem. Lipiec jest na półkuli północnej miesiącem letnim, na południowej zimowym. Nazwa miesiąca według Brücknera pochodzi od kwitnących wówczas lip. Lipy notabene kwitną na przełomie czerwca i lipca por. chorw. lipanj ‛czerwiec’, litew. liepa. Łacińska nazwa Iulius zobacz: kalendarz rzymski została nadana na cześć Juliusza Cezara i różnych formach została zapożyczona przez większość języków europejskich. Przed zmianą nazwy miesiąc nazywał się Quintilis.

                                               

Czerwiec

Nazwa miesiąca według Brücknera pochodzi od słowa czerw. Inne źródła wywodzą nazwę miesiąca i nazwę koloru czerwonego od owada czerwca polskiego, z którego wyrabiano czerwony barwnik koszenilę do tkanin i zbierano w czerwcu na korzeniach rośliny czerwiec trwały. Nazwa występuje też w innych językach północnej Słowiańszczyzny. Inne nazwy używane dawniej to: ugornik bądź zok. Łacińska nazwa Iunius zobacz: kalendarz rzymski została zapożyczona przez większość języków europejskich.

                                               

Marzec

Marzec – trzeci miesiąc w roku, według kalendarza gregoriańskiego, ma 31 dni. Nazwa miesiąca pochodzi od łacińskiej nazwy Martius miesiąc Marsa’; zobacz: kalendarz rzymski. Od niej wywodzi się większość nazw tego miesiąca w językach europejskich. Staropolska nazwa marca to brzezień. Inna nazwa, obecnie niespotykana, to kazidroga. W marcu następuje na półkuli północnej równonoc wiosenna, na południowej równonoc jesienna. Meteorologicznie jest to w Polsce miesiąc wiosenny.

Miesiąc
                                     

ⓘ Miesiąc

Miesiąc – jednostka czasu. Pierwotnie miesiąc wywodził się z cyklu księżycowego, tj. 29 i pół dnia jakie Księżyc potrzebuje na przejście wszystkich swych faz, czyli miesiąc synodyczny. Geneza ta odbiła się także w dawnej polskiej nazwie, która była synonimem słowa Księżyc. Numery miesięcy zapisuje się zwyczajowo w języku polskim cyframi rzymskimi, choć w związku z rozwojem informatyki przewagę zyskuje zapis cyframi arabskimi.

                                     

1. Jednostka

W miarę integracji kalendarzowych systemów solarnych i lunarnych pierwotna długość miesiąca przestała być powiązana z fizycznymi zmianami Księżyca.

12 miesięcy łącznie stanowi rok, zaś trzy miesiące kwartał. Rok zawiera cztery kwartały.

W kalendarzu gregoriańskim istnieje następujący podział roku na miesiące wraz z długościami w dniach: