Poprzednia

ⓘ Global Trade Item Number
                                     

ⓘ Global Trade Item Number

Globalny Numer Jednostki Handlowej – określa unikatowy kod przedmiotu handlu.

Nazwa GTIN określa zbiorczo całą rodzinę opracowanych przez GS1 struktur identyfikatorów. Identyfikatory mogą składać się z 8, 12, 13 lub 14 cyfr.

                                     

1. Budowa kodu GTIN-14

Kod 14–cyfrowy składa się z:

  • 3–cyfrowego kodu organizacji krajowej GS1 potocznie: "kod kraju", np. 590 – Polska
  • 2-5 cyfr kodu produktu
  • 4-7 cyfr numeru jednostki kodującej GS1 potocznie: "numer firmy"
  • 1 cyfry wskazującej poziom pakowania
  • 1 cyfry kontrolnej

Długość kodu firmy oraz kodu produktu zawsze wynosi razem 9 cyfr.

                                     

2. Algorytm obliczania cyfry kontrolnej

poszczególnym cyfrom numeru GTIN nadawane są odpowiednie wagi patrz tabelka. Mnoży się każdą cyfrę i jej wagę a następnie wszystkie iloczyny dodaje się do siebie. Tak otrzymaną sumę dzieli się przez 10 a resztę z dzielenia odejmuje od 10. Jeśli reszta wynosi 0 to znakiem kontrolnym jest także 0.

Algorytm ten można opisać wzorem:

S K = 10 − w C 1 + C 3 + C 5 +. + C n + w C 2 + C 4 + C 6 +. + C p) mod 10 {\displaystyle SK=10-wC_{1}+C_{3}+C_{5}+.+C_{n}+wC_{2}+C_{4}+C_{6}+.+C_{p})\mod 10}

gdzie

S K {\displaystyle SK} suma kontrolna; w {\displaystyle w} odpowiednia waga; C 1. C n {\displaystyle C_{1}.C_{n}} kolejne cyfry nieparzyste; C 2. C p {\displaystyle C_{2}.C_{p}} kolejne cyfry parzyste; x mod y {\displaystyle x\mod y} to reszta z dzielenia x {\displaystyle x\;} przez y {\displaystyle y\;}.
                                     

2.1. Algorytm obliczania cyfry kontrolnej Przykład

znak kontrolny dla numeru GTIN-14 1234567890123? oblicza się następująco:

1 x 3 + 2 x 1 + 3 x 3 + 4 x 1 + 5 x 3 + 6 x 1 + 7 x 3 + 8 x 1 + 9 x 3 + 0 x 1 + 1 x 3 + 2 x 1 + 3 x 3 = 109

109: 10 = 10 reszty 9

10 - 9 = 1

znak kontrolny wynosi więc 1.

                                     

3. Zastosowanie

Powszechnie używany w GS1-128 Code 128 po identyfikatorze zastosowania IZ wynoszącym 01 oraz w kodzie ITF-14. Nanoszony w postaci symboli EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E GTIN jest powszechnie używany do znakowania opakowań konsumenckich, przede wszystkim w segmencie FMGC produktów szybkozbywalnych.