Poprzednia

ⓘ Rehabilitacja społeczna
                                     

ⓘ Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna – 1. zespół działań mających na celu umożliwienie osobie z niepełnosprawnością uczestniczenie w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym, na poziomie maksymalnie zbliżonym do innych osób; 2. proces przywracania osobie z niepełnosprawnością zdolności do samodzielnego funkcjonowania i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

Rehabilitacja społeczna stawia sobie następujące cele:

  • likwidowanie barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się, w dostępie do informacji i innych;
  • kształtowanie zaradności osobistej i motywowanie aktywności w sytuacjach społecznych;
  • kształtowanie wśród ogółu społeczeństwa postaw i zachowań, które będą sprzyjać integrowaniu się osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.
  • kształtowanie umiejętności związanych z samodzielnym pełnieniem ról społecznych;

Niektórzy autorzy wskazują również na inne cele rehabilitacji społecznej:

  • integrację, poprzez włączanie do różnych sfer życia publicznego oraz kontakty interpersonalne.
  • adaptację do trudniejszych warunków życia, powstałych z powodu niepełnosprawności;

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jako podstawowe formy wspomagania rehabilitacji społecznej warsztaty terapii zajęciowej i turnusy rehabilitacyjne.