Poprzednia

ⓘ Plac Świętojański we Wrocławiu
Plac Świętojański we Wrocławiu
                                     

ⓘ Plac Świętojański we Wrocławiu

Plac Świętojański – plac położony we Wrocławiu na osiedlu Leśnica w obrębie dzielnicy Fabryczna. Pierwotnie stanowił on plac przed Zamkiem w Leśnicy.

                                     

1. Historia

W 1132 roku powstał tu gródek, później od około 1200 roku murowany, następnie w 1610 roku rozbudowany i wielokrotnie przebudowywany jako zamek i później pałac. Obecny plac pokrywa się z dawnym placem przed Zamkiem w Leśnicy, znajdującym się pomiędzy główną ulicą obecnie ulica Średzka miasta Leśnica a fortyfikacjami. W 1743 roku na placu ustawiono barokową figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem i Świętego Jana Nepomucena, która ufundowana została przez Zakon Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą. Ten święty stał się patronem placu, któremu nadano nazwę St. Jahannesplatz. Około 1900 roku rezydencję zamkową oddzielono od publicznej przestrzeni murem, a od strony północno-wschodniej zamknięto budynkiem o funkcjach mieszkalnych i handlowych, zaprojektowanym w 1927 roku.

Obszar Leśnicy do tego momentu odrębne miasto wraz z placem włączony został do Wrocławia w 1928 r. Leśnica przed 2 marca 1939 r. nosiła nazwę niemiecką Lissa, a po tej dacie – Deutsch-Lissa.

Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku wyburzono po stronie południowej budynki na czterech parcelach i utworzono na ich miejscu skwer powiększając powierzchnię placu.

                                     

2. Ulice

Plac Świętojański nie ma przypisanych jezdni, lecz położony jest w obrębie działek należących do ulicy Średzkiej, biegnącej od Mostów Średzkich do granicy miasta. Droga ta stanowiła fragment traktu do Legnicy, a później tzw. Szosy Berlińskiej. Współcześnie ulica należy do klasy drogi głównej G i przebiega nią droga krajowa nr 94. W ramach placu położony jest sięgacz do posesji położonych w głębi zabudowy.

                                     

3. Zabudowa i zagospodarowanie

Współczesny plac obejmuje teren położony przy ulicy Średzkiej stanowiącą drogę krajową nr 94. Po obu stronach placu, wzdłuż tej ulicy, znajdują się kamienice w zabudowie ciągłej, z lokalami handlowo-usługowymi na parterach. Na południu plac zamknięty jest zabudową osiedla Leśnica, na północy, za murem okalającym, rozciąga się Park Leśnicy o powierzchni 20 ha z Zamkiem w Leśnicy, w którym mieści się Centrum Kultury Zamek.

Na samym placu położona jest na skwerze figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem i Świętego Jana Nepomucena.

                                     

4. Ochrona i zabytki

Ochronie i wpisowi do ewidencji zabytków polega cały zespół pałacowy, z XIV-XVIII, XIX wieku, i po 1945 roku, obejmujący:

  • Zamek w Leśnicy wpisany pod nr A/5294/73 z 6 lutego 1962 roku,
  • Park Leśnicki wpisany pod nr ZU/4 z 29.01.1958 roku oraz nur A/5293/193 z 15 lutego 1962 roku.

Również cały historyczny układ urbanistyczny osiedla, a wcześniej miasta, z XIII–XX wieku podlega ochronie i jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 353/A/04 z 7 września 2004 roku.

Ponadto gminna ewidencja zabytków wymienia liczne kamienice przy ulicy Średzkiej, w tym położone bezpośrednio przy placu.

Użytkownicy również szukali:

centrum kultury zamek wrocław dojazd,

...
...
...