Poprzednia

ⓘ Zwinne zarządzanie projektami
Zwinne zarządzanie projektami
                                     

ⓘ Zwinne zarządzanie projektami

Zwinne zarządzanie projektami – iteracyjne, przyrostowe podejście do organizacji pracy zespołów przy realizacji projektów w celu zapewnienia rozwoju nowych produktów i usług w sposób elastyczny i w interaktywnej formie. W odróżnieniu od kaskadowego zarządzania projektami, gdzie wysiłek skupia się na dostarczeniu wcześniej przygotowanego planu, w tym podejściu zmiany są naturalnym elementem dostarczania projektu.

Wydarzeniem konstytuującym zwinne podejście do prowadzenia projektów było opublikowanie "agile manifesto", jednak czerpie ono również z koncepcji Lean. Manifest Agile koncentruje się na czterech wartościach: komunikacja ze stronami jest ważniejsza niż stosowanie standardowych procedur i narzędzi, koncentracja na dostarczeniu działających rozwiązań, a mniej na dostarczaniu szczegółowej dokumentacji, współpraca z klientami i bycie otwartym na zmiany zakresu zamiast ich ograniczanie. Manifest Agile zainspirował do stworzenia wielu metodyk zwinnego zarządzania projektami takich, jak Scrum, Feature Driven Development, Extreme Programming. Aktualnie najbardziej rozpowszechniona jest pierwsza z nich, tj. Scrum.

Początkowo zwinne metodyki zarządzania projektami skoncentrowane były na projektach informatycznych, jednak aktualnie znajdują zastosowanie w innych obszarach biznesu, jak tworzenie nowych produktów, badania i rozwój.

Zwinne podejście do zarządzania projektami, jak i techniki zostało również ujęte w szóstej wersji PMBOK Guide.

                                     

1. Zwinny zespół

Podejście zwinne zakłada, że zespół dysponuje kompetencjami i jest zmotywowany do wykonania projektu. Często stosowany termin to empowered team, czyli zespół wyposażony w decyzyjność i chęci do działania. W rezultacie zwinny zespół nie potrzebuje silnego nadzoru kierownictwa. Rola kierownika sprowadza się do eliminacji przeszkód w pracy zespołu, sugerowania efektywnych technik radzenia sobie z problemami i wskazywania celów biznesowych tworzonego rozwiązania.

                                     

2. Mocne i słabe strony zwinnego zarządzania projektami

Mocne strony

  • Elastyczność i akceptacja zmian zakresu projektu.
  • Brak konieczności definiowania całego zakresu projektu na jego początku.
  • Koncentracja na satysfakcji klienta, a niekoniecznie na założonym zakresie prac.
  • Wzmacnianie samodzielności i odpowiedzialności zespołu.

Słabe strony

  • Ukryte założenie o wysokich kompetencjach i motywacji zespołu, które w praktyce może nie być spełnione.
  • Koncentracja głównie na dostarczaniu produkcji zakresu projektu z pominięciem wielu aspektów sprzedaży projektu, analizy wymagań biznesowych, rekrutacji i szkolenia zespołu, dokumentowania prac, zarządzania kosztami, konfiguracją, udziałowcami, relacji prawno-formalnych.
  • Adresowane raczej do niewielkich zespołów.
  • Niski poziom kontroli postępu prac.