Poprzednia

ⓘ Komunistyczna Partia Indonezji
Komunistyczna Partia Indonezji
                                     

ⓘ Komunistyczna Partia Indonezji

English version: Communist Party of Indonesia

Komunistyczna Partia Indonezji) – indonezyjska partia polityczna.

Partia powstała w 1920 jako sekcja Kominternu z lewego skrzydła działającego od 1914 Stowarzyszenia Socjaldemokratycznego; obecną nazwę nosi od 1924. W 1925 na Jawie PKI organizowała masowe strajki, które przekształciły się w latach 1926-1927 w powstanie ludowe skierowane przeciw władzom holenderskim. Po upadku powstania w 1927 PKI została zdelegalizowana, od 1935 działała w podziemiu. Podczas japońskiej okupacji Indonezji 1942-1945 uczestniczyła w ruchu oporu, a po II wojnie światowej została zalegalizowana, walczyła z Holandią dążącą do ponownego opanowania Indonezji. W 1947 weszła w skład koalicyjnego rządu, 1948 zbrojnie wystąpiła przeciwko prawicowemu rządowi, za co została poddana represjom i ponownie zdelegalizowana. W 1951 została zalegalizowana, stała się poważną siłą polityczną pod przywództwem D. N. Aidita, współpracowała z rządem Sukarno. Z czasem wpływ na nią wywierała ideologia maoistyczna. W 1965 wzięła udział w nieudanym przewrocie wojskowym, za co została poddana represjom i 1966 zdelegalizowana. Według różnych szacunków w drugiej połowie lat 60. poniosło śmierć od 300 do 400 tysięcy członków i sympatyków PKI. Od 1966 działa w głębokiej konspiracji i nie stanowi liczącej się siły politycznej.

                                     
  • Bezwyznaniowość w Indonezji mimo że Konstytucja Indonezji zakłada wolność wyznania, osoby niereligijne spotykają się w Indonezji z powszechnym brakiem
  • Partia Pracy niderl. Partij van de Arbeid, PvdA holenderska partia polityczna, założona w 1946, socjaldemokratyczna. Jedna z gł. partii w parlamencie
  • Chińczyków organizacji komunistycznych jak Organizacja Komunistyczna Sarawaku będącej lokalnym odpowiednikiem Malajskiej Partii Komunistycznej Organizacja
  • aresztowania. Od 1963 przebywał w Indonezji pozostawał w ukryciu ujawnił się po podpisaniu porozumienia przez Komunistyczną Partię Malajów z władzami Malezji
  • do Komunistycznej Partii Chin w 1924 roku. W latach 30. zajmował się propagandą w kręgach inteligenckich Szanghaju. W 1941 wyjechał do Indonezji gdzie
  • Ministerstwa Spraw Zagranicznych ZSRR, 1958 - 1962 radca Ambasady ZSRR w Indonezji od 21 października 1964 do 21 czerwca 1968 ambasador nadzwyczajny i pełnomocny
  • ZSRR. Rządy sprawowała komunistyczna Polska Partia Robotnicza, a następnie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, jako partia hegemoniczna, przy formalnym
  • aparatu MSZ ZSRR, 1961 - 1964 radca Ambasady ZSRR w Indonezji 1964 - 1967 poseł - radca Ambasady ZSRR w Indonezji 1967 - 1968 ponownie w centralnym aparacie MSZ
  • Indonezyjczyków. Powstały partie polityczne, takie jak: Nacjonalistyczna Partia Indonezji z Sukarno na czele czy Indonezyjska Partia Komunistyczna W reakcji na

Użytkownicy również szukali:

...
...
...