Poprzednia

ⓘ Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii
Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii
                                     

ⓘ Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii

Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii – instytucja szkolnictwa wyższego Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy w Kijowie, Ukraina. Założony został 4 marca 1966 roku na bazie oddziału w Kijowie Donieckiego Instytutu Handlu Radzieckiego. Znajduje się w rejonie desniańskim, na terenie kompleksu leśnego pomiędzy ulicami KYoto i Milyutenkо.

W KNUHE uczy się 36 600 studentów, w tym 13.5 tys. na studiach stacjonarnych. Przygotowanie specjalistów odbywa się w 5 dziedzinach, 27 specjalności, 48 specjalności.

W zbiorach biblioteki znajduje się ponad 1.2 mln jednostki pamięci. Przy uniwersytecie działa studia podyplomowe i doktoranckie.

                                     

1. Historia

Historia Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii bierze początek od kijowskiego oddziału Wszechzwiązkowego zaocznego instytutu handlu radzieckiego, założonego w 1946 roku. W związku z utworzeniem w 1958 roku Ministerstwa handlu USRR i podporządkowania mu uczelni znajdujących się na terenie Ukrainy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów USRR nr 50 z dnia 14 stycznia 1959 roku Kijowski oddział Wszechzwiązkowego zaocznego instytutu handlu radzieckiego został podporządkowany Charkowskiemu Instytutowi Handlu Radzieckiego, w tym samym roku – Donieckiemu Instytutowi Handlu Radzieckiego.

We wrześniu 1965 roku dyrektorem oddziału wyznaczony został kandydat nauk ekonomicznych Wasil Zadorożny. Zastępcą dyrektora został kandydat nauk ekonomicznych Aleksiej Kolchigin. Duże zapotrzebowanie na personel o najwyższych kwalifikacjach w branży handlu przyczynił się do powstania na bazie oddziału samodzielnej uczelni. Rozporządzeniem Rady Ministrów ZSRR nr 195 od 4 marca 1966 roku na bazie oddziału w Kijowie Donieckiego Instytutu Handlu Radzieckiego stworzony został Kijowski Instytut Handlowo-Ekonomiczny. W ramach instytutu zaczęły działać 4 wydziały: handlowy, ekonomiczny, technologiczny i podnoszenia kwalifikacji.

W październiku 1966 roku rektorem KHEI wyznaczony został kandydat nauk filozoficznych Tamara Skyrda.

W 1986–1987 roku na stanowisku rektora pracował doktor nauk ekonomicznych, profesor Iwan Majboroda, w 1988–1990 roku – doktor nauk ekonomicznych, profesor Wiktor Nevesenko. W listopadzie 1991 roku na stanowisko rektora powołany został Anatolij Mazaraki.

Rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 542 z dnia 29 sierpnia 1994 instytut przekształcony został w Kijowski Państwowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii.

W sierpniu 1994 roku na bazie Kijowskiego centrum handlowo-ekonomicznego instytutu został stworzony Kijowski Państwowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii. Dekretem Prezydenta Ukrainy nr 1059/2000 od 11 września 2000 roku uniwersytetowi nadano status narodowego.

Zgodnie z rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Ukrainy od 25.11.2015 r. nr 1223-p. "O reorganizacji Ukraińskiego uniwersytetu finansów i handlu międzynarodowego" i Rozkazu MON Ukrainy od 17.12.2015 nr 1309 "O reorganizacji Ukraińskiego uniwersytetu finansów i handlu międzynarodowego" Ukraiński państwowy uniwersytet finansów i handlu międzynarodowego podłączono do Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii z edukacją na jego bazie jednostki organizacyjnej Uniwersytetu.

                                     

2. Oceny

W ogólnym rankingu uczelni Ukrainy "Kompas":

 • 2012 r. – 7 miejsce
 • 2013 r. – 7 miejsce
 • 2010 r. – 6 miejsce
 • 2009 r. – 6 miejsce
 • 2011 r. – 6 miejsce
 • 2007-2008 – 4 miejsce

W rankingu uczelni Ukrainy "Top-200 Ukraina":

 • 2009 r. – 23 miejsce
 • 2013 r. – 19 miejsce
 • 2015 r. – 24 miejsce
 • 2011 r. – 21 miejsce
 • 2007 r. – 35 miejsce
 • 2012 r. – 22 miejsce
 • 2008 r. – 25 miejsce
 • 2010 r. – 23 miejsce
 • 2014 r. – 22 miejsce

W 2012 roku KNUHE wszedł w pierwszej piątce najbardziej popularnych UCZELNI Ukrainy.

                                     

3. Administracja

 • Prorektor ds. pracy naukowej – Melnyczenko Swietłana, doktor nauk ekonomicznych, profesor.
 • Prorektor ds. naukowo-pedagogicznej pracy i stosunków międzynarodowych Walerij Sai, kandydat nauk ekonomicznych, profesor, doradca dyplomatyczny i klasy.
 • Prorektor ds. administracyjno-gospodarczej pracy – Szapowal Leonid, inżynier-budowniczy.
 • Prorektor ds. naukowo-pedagogicznej pracy – Szapowal Swietłana, kandydat nauk technicznych, docent.
 • Pierwszy prorektor – Prytulska Natalia, dr nauk technicznych, profesor, prezes Ukraińskiej federacji konsumentów "PULS" i Ukraińskiego społeczeństwa, naukowców i technologów towaru, kierownik katedry towaroznawstwa i badania żywności.
 • Rektor – Anatolij Mazaraki, doktor nauk ekonomicznych, profesor, akademik Narodowej akademii nauk pedagogicznych Ukrainy, zasłużony działacz nauki i techniki Ukrainy, członek Zaświadczenie kolegium MENT Ukrainy, przewodniczący NMK w zakresie zarządzania i administrowania i NMK z zakresu obsługi, przewodniczący społecznej rady ds. szkolnictwa wyższego MEN Ukrainy.


                                     

4. Biblioteka

Biblioteka naukowa KNUHE założona w 1948 roku jako biblioteka Donieckiego oddziału instytutu handlu radzieckiego 20 tysięcy egzemplarzy. Od 1966 r. – biblioteka Kijowskiego centrum handlowo-ekonomicznego instytutu.

Użytkownicy również szukali:

bwz uł, erasmus+ uł,

...
...
...