Poprzednia

ⓘ Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
                                     

ⓘ Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach im. insp. dr. Adama Kocura – komórka organizacyjna Policji obejmująca swoim zasięgiem terytorium województwa śląskiego, podlegająca bezpośrednio Komendzie Głównej Policji. Funkcję Komendanta Wojewódzkiego pełni nadinsp. Krzysztof Justyński.

                                     

1. Struktura organizacyjna

 • Zastępcy Komendanta;
 • Komendant,
 • kierownictwo
 • I Zastępca Komendanta,
 • Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą;
 • Wydział Kryminalny,
 • Wydział do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców,
 • Wydział Techniki Operacyjnej,
 • Laboratorium Kryminalistyczne,
 • komórki służby kryminalnej
 • Wydział do Walki z Korupcją,
 • Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową,
 • Wydział Wywiadu Kryminalnego,
 • Wydział do Walki z Cyberprzestępczością,
 • Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu,
 • Wydział Postępowań Administracyjnych;
 • Sztab Policji,
 • Wydział Prewencji,
 • Wydział Ruchu Drogowego,
 • komórki służby prewencyjnej
 • Wydział Konwojowy i Policji Sądowej,
 • Zespół Zamówień Publicznych,
 • Zespół do spraw Inwentaryzacji,
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Ochrony Praw Człowieka,
 • Zespół Ochrony Pracy,
 • Wydział Teleinformatyki,
 • Wydział Psychologów,
 • Wydział Finansów,
 • Wydział Transportu,
 • Zespół Prasowy,
 • Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji,
 • Wydział Kontroli,
 • Wydział Kadr,
 • Wydział Zaopatrzenia,
 • Wydział Bezpieczeństwa Informacji,
 • Wydział Inwestycji i Remontów,
 • Wydział Doboru i Szkolenia,
 • komórki służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego.

Użytkownicy również szukali:

komenda wojewódzka policji w katowicach nip, kwp katowice bip, kwp katowice telefon,

...
...
...