Poprzednia

ⓘ Pyrzany
Pyrzany
                                     

ⓘ Pyrzany

Pyrzany – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie gorzowskim, w gminie Witnica.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa gorzowskiego.

                                     

1. Nazwa wsi

W dokumentach historycznych wieś występuje jako: Pyrene, Pirene, Pyren. Ks. Stanisław Kozierowski opowiadał się w swoich pracach za nadaniem wsi nazwy "Pieranie". Wśród polskich kolejarzy rozpowszechniła się nazwa "Pierzany". Z kolei pierwsi polscy osadnicy wieś nazywali "Fabianówką" od nazwiska urzędującego sołtysa. Przybyli wkrótce przesiedleńcy ze wsi Kozaki pragnęli dla miejscowości nazwy "Nowe Kozaki". Dopiero w listopadzie 1945 uchwalono ostatecznie urzędową nazwę wsi – Pyrzany.

                                     

2. Historia

Rodowód wsi sięga średniowiecza. Początkowo zamieszkiwana była przez ludność słowiańską trudniącą się głównie rybactwem na Warcie i jej rozlewiskach. Po przeprowadzonych w drugiej połowie XVIII w. wielkich melioracjach dolnego odcinka Warty, czyli błot nadwarciańskich, rybołówstwo na tym terenie straciło na znaczeniu, a mieszkańcy zajęli się uprawą roślin i hodowlą zwierząt głównie bydła. W 1772 oraz 1840 wieś nawiedziły duże pożary po pierwszym z nich zmieniono rozplanowanie wsi i odbudowano ją w nieco innym miejscu niż dotychczas. W XVIII w. w okolicy działało kilka hut szkła, a w samych Pyrzanach zbudowano duży magazyn wyrobów szklanych oraz towarowy port rzeczny. Po II wojnie światowej wieś została zasiedlona przez repatriantów ze wsi Kozaki na Ukrainie.

                                     

3. Malowidło

Repatrianci przez wiele lat pielęgnowali pamięć o miejscu swego pochodzenia. Dobitnym tego dowodem było namalowanie na zewnętrznej ścianie pierwszego zbudowanego od podstaw domu mieszkalnego w Pyrzanach – panoramy przedstawiającej wieś Kozaki autor malowidła: Bronisław Iśków – dawny mieszkaniec Kozaków. Jest to najprawdopodobniej jedyny tego typu obiekt na tzw. "Ziemiach Odzyskanych". Na początku XXI w. właściciele budynku przystąpili do jego ocieplania, co spowodowało częściowe zasłonięcie malowidła. Na skutek protestów prace termomodernizacyjne na tej ścianie zostały wstrzymane.

                                     

4. Kościół

Data wybudowania kościoła w Pyrzanach nie jest znana. Pierwsza źródłowa informacja o budowie kościoła po pożarze poprzedniego pochodzi z 1778. Przetrwał on zaledwie kilkadziesiąt lat i uległ zniszczeniu podczas pożaru wsi w 1840. Również kolejny ryglowy kościół przetrwał przez podobny czas i w 1900 r. został rozebrany. Zastąpił go murowany kościół, który funkcjonował do końca II wojny światowej. Przybyli do Pyrzan polscy repatrianci nie zasiedlili go jednak z niewyjaśnionych do końca przyczyn powodem mogło być uszkodzenie budynku lub niechęć osadników do zajmowania obcej, protestanckiej świątyni. Kościół ten został z czasem rozebrany pozostały tylko fundamenty.

Do celów sakralnych przysposobiona została dawna wiejska świetlica, która pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. Pierwszym proboszczem został ks. Michał Krall, który przybył tu razem z osadnikami. W 1985 r. na niewielkim obelisku znajdującym się przy ruinach przedwojennego kościoła umieszczono tablicę poświęconą jego osobie.