Poprzednia

ⓘ Metodyzm
Metodyzm
                                     

ⓘ Metodyzm

Metodyzm – nurt chrześcijaństwa zapoczątkowany jako wewnętrzny ruch ożywienia wewnątrz Kościoła anglikańskiego, kierowany przez Johna Wesleya i jego brata, Charlesa. Do kręgu kluczowych działaczy ruchu w początkowej fazie jego dziejów należał George Whitefield. Początkowo nazwę "metodyzm” nadawali ironicznie przeciwnicy Wesleya, którzy krytykowali nadmierny ich zdaniem rygoryzm i skrupulatność w wypełnianiu obowiązków religijnych. Później zwolennicy Wesleya uznali tę nazwę za chlubną.

John Wesley nie zamierzał wprowadzić zmian doktrynalnych, ani wyodrębnić swojego ruchu poza anglikanizm, zamierzał natomiast kłaść nacisk na poprawną praktykę życia chrześcijańskiego. Podkreślał naukę o zbawieniu przez wiarę, a nie poprzez rytuały. Jako znakomity kaznodzieja gromadził tłumy na wolnym powietrzu – ze względu na niechęć oficjalnych przedstawicieli Kościoła anglikańskiego. Kościoły metodystyczne liczą 80.5 miliona wiernych i sympatyków, istnieją w 133 krajach świata w Polsce głównie Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, powstały w 1922 i liczący 4.5 tysiąca wiernych. Największa społeczność metodystów mieszka w Stanach Zjednoczonych.

                                     

1. Doktryna i praktyka

W doktrynie i praktyce metodyzm stanowi ogniwo pośrednie między historycznymi kościołami protestanckimi luterańskimi, kalwińskimi a ugrupowaniami tzw. Kościołów wolnych zwłaszcza denominacje baptystyczne, zielonoświątkowe i należące do tzw. ruchu uświęceniowego. Podstawą doktrynalną, obok Biblii, stanowią pisma Johna Wesleya. Metodyzm uznaje cztery szczeble wiodące do zbawienia:

  • łaska Ducha;
  • uświęcenie.
  • usprawiedliwienie;
  • odrodzenie;

Bóg oddziałuje na człowieka, kiedy ten modli się, pości, studiuje Pismo Święte, przyjmuje sakramenty oraz prowadzi z Bogiem rozmowy duchowe.

Zgodnie z doktryną arminianizmu, metodyści zdecydowanie odrzucają predestynację. Można stwierdzić, że myśl Wesleya staje się pomostem łączącym ze sobą myśl Wschodu i Zachodu, ale także chrześcijaństwo ewangeliczne z jego swoistym patosem rozgrzania serca i darmowości zbawienia z chrześcijaństwem katolickim, kładącym nacisk na osobistą drogę uświęcenia.

Swą pierwotną ekspansję metodyzm zawdzięcza intensywnej działalności ewangelizacyjnej, w tym kampaniom ewangelizacyjnym poza obiektami sakralnymi. Praktyka w tym zakresie obejmowała takie zachowania jak: zgromadzenia obozowe ang. camp meetings, wezwanie ołtarzowe i ława pokutników.

                                     

2. 25 Artykułów wiary

                                     

3. Metodyzm w Polsce

W Polsce po raz pierwszy metodyzm pojawił się w dwudziestoleciu międzywojennym, w Warszawie, Chodzieży, Katowicach, Grudziądzu i we Lwowie.

W latach 1920–1921 powstała w Polsce Misja Metodystów ze Stanów Zjednoczonych Episkopalny Kościół Metodystyczny Południa. Do 1990 działał pod nazwą "Kościół Metodystyczny w Polsce”, następnie jako Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP z 4.5 tys. wyznawców w 50 zborach i innych placówkach. Administracyjnie dzieli się na 4 okręgi: 1) centralny, 2) mazurski, 3) zachodni oraz 4) południowy. Zwierzchnikiem Kościoła jest Superintendent Naczelny ks. Andrzej Malicki, a honorowymi zwierzchnikami są ks. Adam Kuczma i ks. Edward Puślecki, superintendent naczelny w latach 1989-2013. W 2005 roku powstał także odrębny Ewangeliczny Kościół Metodystyczny zarejestrowany w 2017 z parafią w Krakowie oraz filiałami w Gliwicach i Nowym Sączu.

Użytkownicy również szukali:

kościół ewangelicko - metodystyczny rozwód,

...
...
...