Poprzednia

ⓘ Kościół św. Jakuba Apostoła w Prusicach
Kościół św. Jakuba Apostoła w Prusicach
                                     

ⓘ Kościół św. Jakuba Apostoła w Prusicach

Kościół świętego Jakuba Apostoła – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Prusice archidiecezji wrocławskiej.

Świątynia była wzmiankowana w 1335 roku, natomiast obecna została zbudowana pod koniec XV wieku lata 1491–1492 jako kościół ceglany. Budowla jest jednonawowa i posiada dwuprzęsłowe prezbiterium nakryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym oraz przy fasadzie zachodniej wieżę na planie kwadratu. Do południowej ściany prezbiterium jest dobudowana kaplica grobowa hrabiego Hatzfelda, powstała w 2. połowie XVII wieku i nakryta dwuprzęsłowym sklepieniem kolebkowym, ozdobionym bogatą sztukaterią. Do wyposażenia wnętrza należą rzeźbiony ołtarz drewniany oraz kilkanaście nagrobków, z których najstarszy to bogato polichromowany całopostaciowy nagrobek Zygmunta Korczacha zmarłego w 1513 roku. We wspomnianej wyżej kaplicy jest umieszczony nagrobek Melchiora von Hatzfelda zmarłego w 1658 roku w kształcie kamiennej tumby z leżącą postacią zmarłego ubranego w strój rycerski ze ścianami bocznymi ozdobionymi płaskorzeźbionymi scenami batalistycznymi.