Poprzednia

ⓘ Mariusz Malinowski (inżynier)
                                     

ⓘ Mariusz Malinowski (inżynier)

Mariusz Malinowski – – polski inżynier elektrotechnik, profesor nauk technicznych. Specjalizuje się w automatyce, inżynierii komputerowej, elektronice przemysłowej, energoelektronice i robotyce. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

                                     

1. Życiorys

Studia inżynierskie ukończył na Politechnice Warszawskiej w 1997 z wynikiem celującym i nagrodą za najlepszą pracę dyplomową przyznaną przez oddział warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich, dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej i polską sekcję IEEE. Doktoryzował się w 2001 na podstawie pracy pt. Metody sterowania trójfazowym prostownikiem PWM bez czujników pomiaru napięcia przemiennego promotorem pracy był prof. Marian Kaźmierkowski. Habilitował się w 2012 na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy Wybrane problemy modulacji i sterowania dla dwu- i wielopoziomowych przekształtników napięcia z MSI. Działacz i wiceprzewodniczący polskiej sekcji IEEE. Redaktor naczelny czasopisma "IEEE Industrial Electronics Magazine". Zagraniczne staże naukowe odbywał m.in. na duńskim Uniwersytecie w Aalborgu, amerykańskim University of Nevada, Uniwersytecie Technicznym w Berlinie oraz szwajcarskiej Politechnice Federalnej w Zurychu.

W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji.

Autor szeregu rozdziałów w książkach oraz artykułów publikowanych w takich czasopismach jak m.in. "Przegląd Elektrotechniczny”, "IEEE Transactions on Industrial Electronics”, "Electrical, Control and Communication Engineering” oraz "IEEE Industrial Electronics Magazine”. Za swoje prace i projekty wielokrotnie nagradzany, m.in. nagrodami ministerialnymi i rektorskimi oraz przez koncern Siemens.