Poprzednia

ⓘ Piotr Janowicz Montygerdowicz
Piotr Janowicz Montygerdowicz
                                     

ⓘ Piotr Janowicz Montygerdowicz

Piotr Janowicz Montygerdowicz herbu Wadwicz, zwany Białym – marszałek ziemski litewski, wojewoda trocki, marszałek królewski, starosta bracławski, łucki, marszałek ziemi wołyńskiej

                                     

1. Życiorys

Wnuk Piotra Montygerdowicza, syn Jana.

Działalność polityczną rozpoczął za Kazimierza Jagiellończyka. Z ramienia w. ks. objął w zarząd ziemię wołyńską. Od 1486 był starostą łuckim, a w 1487 po śmierci Olizara Szyłowicza otrzymał najwyższy urząd na Wołyniu – marszałka ziemi wołyńskiej. W 1489 wrócił na Litwę. Został mianowany wojewodą trockim i marszałkiem ziemskim lit. Wszedł do najwyższej rady litewskiej, zajmując w niej trzecie miejsce po biskupie i wojewodzie wileńskim.

Po śmierci Kazimierza Jagiellończyka przyczynił się do szybkiego wyniesienia na tron wielkoksiążęcy Aleksandra Jagiellończyka 1492. Był pierwszym posłem w poselstwie z Wilna do Moskwy w sprawie zawarcia pokoju i małżeństwa między Aleksandrem Jagiellończykiem a Heleną, córką w. ks. Iwana III 1493/4. W latach 1495-6 prowadził z ramienia Aleksandra Jagiellończyka politykę moskiewską.

Po drugiej żonie dziadka, Piotra Montygerdowicza, – Annie Januszowej, księżnej łoskiej, otrzymał Łosk, od Kazimierza Jagiellończyka dobra Duśmiany, a także dwory pod Klewaniem i po śmierci Mikołaja Niemirowicza – Nieśwież.

Poślubił córkę namiestnika smoleńskiego, a później wojewody trockiego Jana Wiazowicza i kasztelanki wileńskiej Kieżgajłówny – Annę. Miał z nią dwoje dzieci: Jana, marszałka wielkoksiążęcego, który zginął w Bitwie nad Wiedroszą 14.VII.1500 i Zofię, która stała się dziedziczką jednego z największych majątków w W.X.L., – żonę hetmana wielkiego lit. Stanisława Kiszki.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...