Poprzednia

ⓘ Kategoria:Wykładowcy uczelni w Koszalinie
                                               

Adam Jan Karpiński

Adam Jan Karpiński – polski filozof i socjolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii, nauczyciel akademicki zatrudniony na Uniwersytecie Gdańskim.

                                               

Jan Powierski

Specjalizował się w historii ludów bałtyckich, początkach zakonu krzyżackiego w Prusach, stosunkach polsko-pruskich oraz wewnętrznych stosunkach panujących w Polsce od X do XIII wieku. W 1963 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktorat obronił w 1967, a habilitację w 1977. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1992. Pełnił funkcje: kierownika Zakładu Historii Średniowiecza Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego 1974-1994, kierownika Zakładu Historii Średniowiecza Powszechnego w tym instytucie od 1997 do śmierci, kierownika Studium Podyplomowego Histo ...

                                               

Leszek Wiśniewski

Leszek Józef Wiśniewski – polski prawnik, prof. zw. dr hab., specjalista w zakresie praw człowieka i prawa konstytucyjnego, w latach 1993-1997 ekspert Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Był synem Ewy z domu Korthals i Aleksandra Wiśniewskich, bratem Henryka Mieczysława. Po maturze zaczął studiować rybołówstwo ale z tych studiów zrezygnował. Przeniósł się do Poznania, gdzie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza ukończył w 1961 prawo. Praca doktorska obroniona w 1972 zaowocowała opublikowaniem bardzo dobrej monografii Model prawny stowarzyszeń w PRL, która ukazała się w 1974 na ...

                                               

Krzysztof Zadarko

Krzysztof Zadarko – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor nauk teologicznych, biskup pomocniczy koszalińsko-kołobrzeski od 2009.