Poprzednia

ⓘ Wojciech Bołoz
                                     

ⓘ Wojciech Bołoz

W latach 1982–1984 był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Augsburskiego, a w kadencji 1996–1999 prorektorem Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Od 1992 roku prowadził także gościnne wykłady w Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie. Został dyrektorem Instytutu Ekologii i Bioetyki oraz Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest przewodniczącym Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia.

W 2016 roku przeszedł na emeryturę, kończąc pracę na UKSW. Dalej pozostał jednak pracownikiem Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie, gdzie wykłada niemal od początku swojej działalności dydaktycznej. W seminarium tym jest wykładowcą teologii moralnej szczegółowej z zakresu seksuologii.

Odznaczony w 2012 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

                                     

1. Wybrane publikacje

  • Bioetyka i prawa człowieka 2007
  • Promocja osoby w rodzinie 1998
  • Eklezjalne aspekty moralności chrześcijańskiej 1992
  • Utylitaryzm w bioetyce. Jego założenia i skutki na przykładzie poglądów Petera Singera red. nauk wspólnie z Gerhardem Höverem 2002
  • Etyka seksualna. Podstawy antropologiczne 2003
  • Życie w ludzkich rękach. Podstawowe zagadnienia bioetyczne 1997