Poprzednia

ⓘ Janusz Zieliński
                                     

ⓘ Janusz Zieliński

Janusz Zieliński – polski technolog chemii, prof. dr hab. inż, prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku w kadencjach 1999-2002; 2002-2005; 2012-2016 i 2016-2020.

                                     

1. Życiorys

Ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, Oddział w Płocku w 1976 r. W roku 1983 uzyskał stopień doktora, w 1992 r. stopień doktora habilitowanego zaś tytuł naukowy profesora – w roku 2001.

Zakres jego zainteresowań naukowych obejmuje m.in. chemię i technologię ropy naftowej i polimerów, technologię przerobu ciężkich frakcji ropy naftowej i węgla kamiennego, modyfikację substancji bitumicznych pochodzenia naftowego i węglowego, unieszkodliwianie i utylizacja odpadów przemysłowych, płyny chłodzące i sorbenty węglowe. Ponadto profesor interesuje się problematyką polityki ekologicznej i energetycznej, organizacji i zarządzania w jednostkach szkolnictwa wyższego i sektorze przemysłu chemicznego oraz zagadnieniami innowacji i wynalazczości.

Jest autorem i współautorem w ponad 500 opracowaniach monograficznych, publikacjach, referatach konferencyjnych, patentach.

                                     

2. Zajmowane stanowiska

 • 1993-1999 i 2005-2008 – członek Rektorskich Komisji ds. Badań Naukowych, Funduszu Rozwoju Uczelni, Zespołów roboczych tematycznych, Dziekańskich Komisji ds. Kadr oraz Organizacji i Finansów
 • 2005-2008 – z-ca Prorektora PW ds. Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych
 • 2008-2012 – przewodniczący Komisji Rady Wydziału ds. Rozwoju Kadry, Nagród i Odznaczeń oraz Odwoławczej ds. Oceny Nauczycieli Akademickich
 • od 1999 – członek Senatu PW
 • 2006-2012 – członek Uczelnianej Rady Nauki PW, Kapituły Medalu Młodego Uczonego i Rady Programowej Projektu "Program Rozwojowy PW”
 • 1996-1999 – Prodziekan ds. ogólnych Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
 • 1999-2002; 2002-2005; 2012-2016; 2016-2020 – Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego / Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych / obecnie Filii
 • 2005-2012 – członek Senackich Komisji ds. Mienia i Finansów oraz od 2008 r. Kadr i ds. Organizacji wiceprzewodniczący, Nadzwyczajnej Komisji ds. Nowelizacji Statutu
 • 1993-1996 – zastępca Dyrektora Instytutu Chemii WBMiP
 • od 2005 – kierownik Zakładu Tworzyw Sztucznych
 • 1999-2002; 2002-2005; 2012-2016; 2016-2020 – Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
                                     

3. Członkostwa

 • Polskie Towarzystwo Chemiczne
 • Polskie Towarzystwo Węglowe
 • American Chemical Society, Divisions of: Petroleum Chemistry/Materials Science and Eng./Industrial and Engin. Chem.
 • American Association for the Advancement of Science
 • Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
 • Polskie Stowarzyszenie Naukowe Recyklingu
 • Deutsche Gesselschaft für Chem. Apparatewessen, Chemische Technik u. Biotechnologie
                                     

4. Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia

 • Złota Odznaka "Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej” 2007
 • Belgijski Krzyż Oficerski "Merita de L’Invention” 2004
 • Medal im. I. Łukasiewicza za osiągnięcia badawczo-wdrożeniowe dla przemysłu petrochemicznego 1996
 • Medal "Zasłużony dla Płocka” 2004
 • nagrody 26 Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, badawczej i organizacyjnej
 • Złota Odznaka Honorowa NOT 2006
 • Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Wynalazczości” Prezes Rady Ministrów 2005
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej 1999
 • Złota Odznaka Honorowa SITPChem 1983
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2011
 • Srebrna Odznaka "Za zasługi dla przemysłu chemicznego” 1989
 • Honorowy Złoty Medal Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. T. Sendzimira za działalność wynalazczą 2001
 • Złoty Krzyż Zasługi 2002
 • Złota Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów 2004
 • Odznaka honorowa "Za zasługi dla budownictwa” 2013
 • Tytuł "Złoty Inżynier 2016"
 • Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego za "Zasługi na rzecz Województwa Mazowieckiego” 2005
 • Srebrna Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” 1997
 • Srebrny Krzyż Zasługi 1997