Poprzednia

ⓘ Krzysztof Wiak
                                     

ⓘ Krzysztof Wiak

Krzysztof Andrzej Wiak – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa karnego, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dziekan tego wydziału w latach 2016–2018. W 2018 prezydent Andrzej Duda powołał go do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, lecz legalność jego nominacji jest przedmiotem kontrowersji.

                                     

1. Życiorys

W 1996 uzyskał tytuł zawodowy magistra po obronie pracy dyplomowej pt. Prawnokarne środki zwalczania terroryzmu napisanej pod kierunkiem Alicji Grześkowiak. W 2000 otrzymał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy pt. Przemiany polskiego prawa karnego w zakresie ochrony dziecka poczętego również napisanej pod kierunkiem dr hab. Alicji Grześkowiak.

W 2010 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi uzyskał na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo karne.

Od października 2010 jest kierownikiem Katedry Prawa Karnego KUL. W 2012 został prodziekanem do spraw studenckich tego Wydziału. 1 września 2016 objął stanowisko dziekana WPPKiA KULJPII.

Został członkiem rady naukowej Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, konsultantem rady naukowej Konferencji Episkopatu Polski, współpracownikiem Papieskiej Akademii Życia i Rzecznika Praw Dziecka.

W 2018 w trakcie kryzysu wokół Sądu Najwyższego w Polsce zgłosił swoją kandydaturę na sędziego Sądu Najwyższego. 10 października 2018 prezydent Andrzej Duda powołał go do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Pod koniec 2018 złożył rezygnację z funkcji dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

29 października 2019 przewodniczył trzyosobowemu składowi Sądu Najwyższego podczas rozpatrywania protestu Pełnomocnika Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości przeciwko ważności wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 75. Po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych trzyosobowy skład izby postanowił pozostawić protest bez dalszego biegu.

                                     

2. Wybrane publikacje

  • Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym 2001
  • Ius et lex. Księga jubileuszowa ku czci profesora Adama Strzembosza, red. Antoni Dębiński, Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak 2002.
  • Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi 2009
  • Terrorism and criminal law, tłum. Konrad Szulga 2012

Użytkownicy również szukali:

krzysztof wiak sędzia, ssn krzysztof wiak,

...
...
...