Poprzednia

ⓘ Strażnica KOP „Filipów”
Strażnica KOP Filipów”
                                     

ⓘ Strażnica KOP "Filipów”

W 1927 roku, w składzie 6 Półbrygady Ochrony Pogranicza, został sformowany 29 batalion odwodowy. W 1928 roku w skład batalionu wchodziło 7 strażnic. W latach 1928 – 1938 w strukturze organizacyjnej kompanii granicznej KOP "Filipów” funkcjonowała strażnica KOP "Filipów”. Strażnica liczyła około 18 żołnierzy i rozmieszczona była przy linii granicznej z zadaniem bezpośredniej ochrony granicy państwowej.

W 1932 roku obsada strażnicy zakwaterowana była w budynku popolicyjnym. Strażnicę z macierzystą kompanią łączyła szosa długości 2 km.

                                     

1. Służba graniczna

Podstawową jednostką taktyczną Korpusu Ochrony Pogranicza przeznaczoną do pełnienia służby ochronnej był batalion graniczny. Odcinek batalionu dzielił się na pododcinki kompanii, a te z kolei na pododcinki strażnic, które były "zasadniczymi jednostkami pełniącymi służbę ochronną”, w sile półplutonu. Służba ochronna pełniona była systemem zmiennym, polegającym na stałym patrolowaniu strefy nadgranicznej, wystawianiu posterunków alarmowych, obserwacyjnych i kontrolnych stałych, patrolowaniu i organizowaniu zasadzek w miejscach rozpoznanych jako niebezpieczne, kontrolowaniu dokumentów i zatrzymywaniu osób podejrzanych, a także utrzymywaniu ścisłej łączności między oddziałami i władzami administracyjnymi.

Strażnica KOP "Filipów” w 1932 roku ochraniała pododcinek granicy państwowej szerokości 7 kilometrów 500 metrów od słupa granicznego nr 242 do 250, a w 1938 roku pododcinek szerokości 8 kilometrów 650 metrów od słupa granicznego nr 241 do 251.

Sąsiednie strażnice:

  • strażnica KOP "Bakałarzewo” ⇔ strażnica KOP "Czarne” – 1928, 1929, 1932, 1934, i 1938.
                                     

2. Dowódcy strażnicy

  • plut. Marian Kopka od 13 X 1936 do 30 IX 1937,
  • plut. Wacław Wilczyński III 1930 −,
  • sierż."an Vogelgesang od 1 X 1937.
  • plut. Władysław Pieścik VIII 1928,
  • plut. Andrzej Obodzinski co najmniej od X 1931 do 15 IX 1935,

Użytkownicy również szukali:

...
...
...