Poprzednia

ⓘ Kompania graniczna KOP „Filipów”
                                     

ⓘ Kompania graniczna KOP "Filipów”

Podstawową jednostką taktyczną Korpusu Ochrony Pogranicza przeznaczoną do pełnienia służby ochronnej był batalion graniczny. Odcinek batalionu dzielił się na pododcinki kompania ochraniała pododcinek graniczny, a ten z kolei dzielił się na pododcinki strażnic, które były "zasadniczymi jednostkami pełniącymi służbę ochronną”, w sile półplutonu. Służba ochronna pełniona była systemem zmiennym, polegającym na stałym patrolowaniu strefy nadgranicznej i tyłowej, wystawianiu posterunków alarmowych, obserwacyjnych i kontrolnych stałych, patrolowaniu i organizowaniu zasadzek w miejscach rozpoznanych jako niebezpieczne, kontrolowaniu dokumentów i zatrzymywaniu osób podejrzanych, a także utrzymywaniu ścisłej łączności między oddziałami i władzami administracyjnymi. Miejscowość, w którym stacjonowała kompania graniczna, posiadała status garnizonu Korpusu Ochrony Pogranicza.

Jako rozgraniczenie odcinka granicznego ze Strażą Graniczną przyjęto linię: słup graniczny nr 202 – Jankielówka – Podworonowo – Sucha Wieś.

Sąsiednie kompanie graniczne
 • Straż Graniczna ⇔ 1 kompania graniczna KOP "Rutka-Tartak” – 1938
 • Straż Graniczna ⇔ 1 kompania graniczna KOP "Wiżajny” – 1928, 1929, 1932 i 1934
                                     

1. Struktura organizacyjna

Strażnice kompanii w latach 1928 – 1929

 • strażnica KOP "Wierciochy”
 • strażnica KOP "Bakałarzewo”
 • strażnica KOP "Rakówek”
 • strażnica KOP "Czarne”
 • strażnica KOP "Wiłówka”
 • strażnica KOP "Przerośl”
 • strażnica KOP "Prawy Las”
 • strażnica KOP "Filipów”
 • strażnica KOP "Lipówka”

Strażnice kompanii w 1932 i w 1934

 • strażnica KOP "Przerośl” 10 km
 • strażnica KOP "Polulkiemie” 9.400 km
 • strażnica KOP "Czarne” 9 km
 • strażnica KOP "Lipówka” 9.500
 • strażnica KOP "Filipów” 7.500 km
 • strażnica KOP "Wierciochy” 11 km
 • posterunek stały "Karolin”
 • strażnica KOP "Bakałarzewo” 9.800 km
 • strażnica KOP "Prawy Las” 6.500 km

Strażnice kompanii w 1938

 • strażnica KOP "Polulkiemie”
 • strażnica KOP "Bakałarzewo”
 • strażnica KOP "Przerośl”
 • strażnica KOP "Filipów”
 • strażnica KOP "Wierciochy”
 • strażnica KOP "Czarne”
 • strażnica KOP "Lipówka”
 • strażnica KOP "Prawy Las”

Użytkownicy również szukali:

...
...
...