Poprzednia

ⓘ Franciszek Ancewicz
                                     

ⓘ Franciszek Ancewicz

W 1925 ukończył gimnazjum w Rosieniach i rozpoczął studia na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Kowieńskiego, był związany ze studenckim ruchem socjaldemokratycznym. W 1927 został aresztowany, a następnie zmuszony do emigracji, otrzymał azyl w Polsce. W 1931 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wileńskim uczeń Wacława Komarnickiego i Wiktora Sukiennickiego, następnie pracował w Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej i Szkole Nauk Politycznych w Wilnie, przygotował pracę doktorską Stalinowska koncepcja państwa na tle ewolucji ustrojowej Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich wyd. 1939. Zajmował się teorią państwa i prawa w ZSRR. W styczniu 1939 usunięty decyzją administracyjną z Wilna, zamieszkał w Warszawie, współpracował z Kurierem Warszawskim i Polityką, po wybuchu II wojny światowej był berlińskim korespondentem pisma Lietuvos žinios do sierpnia 1940, następnie współpracował z prasą szwedzką i duńską. W 1942 wyjechał na Litwę, od lipca 1943 pracował jako sędzia gminny, od listopada 1943 jako adwokat. W 1944 ponownie wyjechał do Niemiec, uciekając przed zbliżającymi się wojskami sowieckimi, w 1948 zamieszkał w Kanadzie, pracował jako robotnik, był działaczem litewskiej emigracyjnej partii socjaldemokratycznej, a następnie kanadyjskiej Cooperative Commonwealth Federation, z ramienia której w 1957 startował w wyborach do parlamentu.

Zmarł śmiercią samobójczą 16 kwietnia 1964.

Jego przyjacielem był Czesław Miłosz.

                                     

1. Wybrane publikacje

  • Stalinowska koncepcja państwa na tle ewolucji ustrojowej Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, z przedmową Wacława Komarnickiego, Wilno: "Rocznik Prawniczy Wileński" 1939.