Poprzednia

ⓘ Polska Misja Historyczna
                                     

ⓘ Polska Misja Historyczna

Polska Misja Historyczna – zagraniczna placówka naukowa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizacyjnie związana z Wydziałem Nauk Historycznych tej uczelni. Jej działalność prowadzona jest we współpracy z Uniwersytetem Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

                                     

1. Historia i działalność

Powstała 1 sierpnia 2001 roku w Getyndze dzięki inicjatywie historyków z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz historyków niemieckich związanych z Instytutem Historycznym Maxa Plancka w Getyndze Max-Planck-Institut für Geschichte in Göttingen. Do zadań tej stacji – realizowanych do 2008 roku w Getyndze – należało między innymi przygotowanie pobytów stypendialnych polskich historyków, odczytów w Polsce i Niemczech oraz organizowanie i współorganizowanie konferencji. Likwidacja Instytutu Historycznego Maxa Plancka w 2008 roku zmusiła członków Rady Naukowej Misji do podjęcia poszukiwań nowej siedziby. Od 1 września 2009 roku Polska Misja Historyczna działa przy Uniwersytecie Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu, jednej z najstarszych niemieckich szkół wyższych.

Celem Polskiej Misji Historycznej jest inicjowanie, wspieranie współpracy między polskimi i niemieckimi ośrodkami naukowymi oraz badaczami specjalizującymi się w szeroko rozumianych naukach historycznych, a także upowszechnianie wyników prowadzonych badań.

Zakres działalności i realizowane przedsięwzięcia:

  • publikacja wyników badań naukowych rocznik "Biuletyn Polskiej Misji Historycznej” oraz inne publikacje.
  • przygotowanie i realizowanie międzynarodowych projektów badawczych;
  • wspieranie rozwoju polskich badań naukowych poprzez ułatwianie kwerendy bibliotecznej i archiwalnej w Niemczech organizowanie konkursów stypendialnych oraz opieka nad gośćmi naukowymi;
  • popularyzacja osiągnięć naukowych ;

Polska Misja Historyczna jest członkiem Kolleg "Mittelalter und Frühe Neuzeit”.