Poprzednia

ⓘ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
                                     

ⓘ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – utworzony na mocy umowy zawartej 9 czerwca 2000 r. przez Grupę Wyszehradzką projekt mający na celu finansowe wspieranie międzynarodowych inicjatyw. Umowa zawarta została pomiędzy Republiką Czeską, Republiką Węgierską, Rzeczpospolitą Polską i Republiką Słowacką. Siedziba Funduszu znajduje się w Bratysławie. Oficjalny język Funduszu to język angielski.

Budżet Funduszu w 2005 roku wynosił 3 mln euro i systematycznie wzrastał do 7.531 mln euro w 2012 roku. Składa się on z równych składek państw członkowskich po 1.75 mln. € i nadwyżki równej 531 tys. €.

                                     

1. Główne zadania i cele Funduszu

Celem Funduszu jest wsparcie współpracy pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej oraz ich wspólna reprezentacja w państwach trzecich.

Cele te realizowane są poprzez wspieranie finansowe działań z zakresu promocji i rozwoju:

 • współpracy kulturalnej;
 • turystyki.
 • wymiany naukowej, badań naukowych i współpracy w dziedzinie edukacji;
 • wymiany młodzieży;
 • współpracy przygranicznej;
                                     

2. Struktura organizacji

Fundusz posiada osobowość prawną. Do jego organów należą:

 • Dyrektor wykonawczy – Andor F. Dávid
 • Sekretariat
 • Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych i Rada Ambasadorów

Do marca 2006 roku dyrektorem wykonawczym był Andrzej Jagodziński, a w latach 2015–2018 Beata Jaczewska.

Cztery razy do roku rozpatrywana jest pomoc w postaci tzw. "małych” grantów, ich wysokość sięga 6000 euro. Zaś dwa razy w roku 15 marca i 15 września Fundusz udziela dotacji w postaci "standardowych” grantów, wysokość ich zaczyna się od 6001 euro i z reguły nie przekracza 20 000–30 000 euro.

O wyborze wniosków decyduje Rada Ambasadorów, kieruje się ona, przyjmując następujące kryteria:

 • projekt powinien wspierać inicjatywy lokalne.
 • projekt ma wspierać integrację państw Grupy Wyszehradzkiej z UE oraz wewnątrz Grupy;
 • projekt musi być powiązany z działaniami Grupy Wyszehradzkiej i być efektem współpracy partnerów Grupy;
 • projekt musi mieć aspekt promocyjny i być skierowany do szerokiego kręgu odbiorców;

Wraz ze wzrostem spełnianych przez projekt kryteriów, wzrastają jednocześnie szanse na otrzymanie środków w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

O dofinansowanie badań naukowych ze środków funduszu mogą starać się m.in. uniwersytety, uczelnie prywatne, ośrodki naukowe, osoby prywatne i przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządowe.