Poprzednia

ⓘ Nowe Leśne Bohatery
Nowe Leśne Bohatery
                                     

ⓘ Nowe Leśne Bohatery

Nowe Leśne Bohatery.

                                     

1. Historia

Nazwa wsi może pochodzić od biał. багатыр - bogaty człowiek. Jednak według innej wersji nazwa pochodzi od nazwiska Bohatyrowiczów wymienionych m.in. w powieści Nad Niemnem - rodu z drobnej szlachty, osadzonego tutaj w XVI wieku przez monarchów jako tzw. osoczników, strażników okolicznych królewskich puszczy. Swoją posługę pełnili aż do rozbiorów.

W czasie przynależności tych terenów do Imperium Rosyjskiego miejscowa ludność unicka została zmuszona do przejścia na prawosławie. Dopiero w 1905 roku dekret carski o tolerancji religijnej pozwolił na wybór pomiędzy katolicyzmem a prawosławiem. Mieszkańcy niemal w całości przyjęli rzymski katolicyzm. Świadectwem tego są liczne krzyże i kapliczki upamiętniające rok 1905 i tolerancję religijną. Doszło do sytuacji, że miejscowi, etnicznie pochodzenia ruskiego i używający gwary białoruskiej, identyfikując się z katolicyzmem uważają się za Polaków.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego w 1880 roku tak opisywał Leśne Bohatery: wieś rządowa. śród błot i lasów, na poł.

Obecnie historyczne Bohatery podzielone są na Stare i Nowe - te drugie powstały, kiedy na przełomie XVIII i XIX wieku starą wieś zniszczył pożar. Część osób przeniosła się też do sąsiedniego Wołkusza.

W ostatnich latach na terenie wsi odkryto pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...