Poprzednia

ⓘ Andrzej Stróżecki
                                     

ⓘ Andrzej Stróżecki

Z wykształcenia magister inżynier budownictwa wodnego. Pracował m.in. jako budowlaniec, kierownik wojskowego laboratorium, urzędnik urzędu wojewódzkiego, inspektor nadzoru budowlanego oraz nauczyciel. W latach 2006-2010 był radnym miasta Zawiercie.

Od 1957 roku działał w strukturach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, najpierw w Oddziale Międzyuczelnianym w Krakowie, następnie w oddziałach w Oświęcimiu i Lesku, a od 1963 roku w oddziale w Zawierciu. Od 1967 roku był członkiem zarządu oddziału zawierciańskiego, a od 1996 roku - jego prezesem. Był założycielem i prezesem Klubu Turystycznego "Ostańce” w Zawierciu, powstałego w 1971 roku. Działał w Zarządzie Wojewódzkim PTTK w Katowicach, będąc członkiem licznych komisji oraz pełniąc funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Zagospodarowania Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Od 1993 roku był członkiem Zarządu Głównego PTTK, gdzie pracował m.in. w Komisji Turystyki Pieszej 1997-2009 oraz Komisji Turystyki Narciarskiej 1993-2009, której to przewodniczył w latach 2005-2009.

Był organizatorem Rajdu Narciarskiego po Jurze oraz rajdów narciarskich w Tatrach i Sudetach. Posiadał liczne uprawnienia przewodnickie, przodownickie oraz instruktorskie m.in. instruktora narciarstwa zjazdowego Polskiego Związku Narciarskiego. Należał także do Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej.

Za swe zasługi był wielokrotnie odznaczany i nagradzany, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Honorową Odznaką PTTK, odznaką "Zasłużony Przewodnik PTTK” oraz odznaczeniami za działalność w Lidze Ochrony Przyrody, PTSM i ZHP. W dniu 14 września 2009 roku XVII Zjazd Krajowy PTTK nadał mu tytuł Członka Honorowego PTTK, natomiast 1 maja 2016 roku otrzymał tytuł "Zasłużony dla miasta Zawiercie”.

Po śmierci został pochowany został na zawierciańskim cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej.

                                     
  • ideę regulacji przebiegających przez Sanok Potoku Płowieckiego i Potoku Stróżeckiego Działał społecznie. Był członkiem - założycielem sanockiego gniazda Polskiego
  • podjęto decyzję nazwania ulicy Nad Potokiem dla odcinka biegnącego od ul. Stróżeckiej ponad Potok Dworzyska do rampy kolejowej. Por.: Ludwik Glatman. Nowe
  • związek występował pod nazwą PPS, przy czym jedno z jej skrzydeł Jan Stróżecki wiązało wyzwolenie narodowe z wyzwoleniem społecznym w powszechnej rewolucji
  • Maksymiliana Cerchę, Józefa Kurowskiego, Adama Gorczyńskiego, Jana Kantego Stróżeckiego Jędrzeja Brydaka czy Aleksandra Gryglewskiego. Oprócz polskich artystów

Użytkownicy również szukali:

...
...
...