Poprzednia

ⓘ Marynarka Wojenna Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
Marynarka Wojenna Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
                                     

ⓘ Marynarka Wojenna Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich

Marynarka Wojenna Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich ros. Военно-морской флот СССР – jeden z rodzajów Sił Zbrojnych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

                                     

1. Historia

Powstała na mocy Postanowienia Centralnego Komitetu Wykonawczego i Rady Komisarzy Ludowych z 30 grudnia 1937, powołującego ogólnozwiązkowy Ludowy Komisariat Marynarki Wojennej ZSRR. Przekazano mu wojskowe siły morskie Armii Czerwonej, dotychczas pozostające w podporządkowaniu Ludowemu Komisariatowi Obrony. Początkowo stosowano wobec niej zamiennie nazwę Robotniczo-Chłopska Marynarka Wojenna.

Istniała do rozpadu ZSRR w grudniu 1991. Jej struktury zostały w dużym stopniu przejęte przez siły zbrojne państw – byłych republik radzieckich, tworząc m.in. Marynarkę Wojenną Federacji Rosyjskiej i Marynarkę Wojenną Ukrainy.

                                     

2.1. Dowództwo Marynarką Wojenną ZSRR dowodził naczelny dowódca głównodowodzący, będący zastępcą ministra obrony ZSRR

 • Piotr Smirnow – 1938 ludowy komisarz Marynarki Wojennej ZSRR;
 • admirał Iwan Jumaszew – 1947 – 1951;
 • komandarm 1 rangi Michaił Frinowski – 8 września 1938 – 6 kwietnia 1939 ludowy komisarz Marynarki Wojennej ZSRR;
 • admirał floty Nikołaj Kuzniecow admirał – 1939 – 1947 ludowy komisarz Marynarki Wojennej ZSRR;
 • admirał floty Władimir Czernawin – 1985-1991.
 • admirał/admirał floty/admirał floty Związku Radzieckiego Siergiej Gorszkow – 1956 – 1985;
 • Piotr Smirnow-Swietłowski – 1938 p.o. ludowego komisarza Marynarki Wojennej ZSRR;
 • wiceadmirał Nikołaj Kuzniecow – 1951 – 1956;

Siedziba dowódcy Marynarki Wojennej mieściła się w Moskwie.

                                     

2.2. Dowództwo Podporządkowany mu był Główny Sztab Marynarki Wojennej i Zarządy Marynarki Wojennej.

I zastępca dowódcy Marynarki Wojennej ds. ogólnych:

 • admirał/admirał floty Nikołaj Smirnow – 1974-1988;
 • admirał Siergiej Gorszkow – do 1956;
 • admirał Arsienij Gołowko – 1956-1962;
 • admirał Witalij Fokin – 1962-1964;
 • admirał/admirał floty Iwan Kapitaniec – 1988-1991.
 • admirał/admirał floty Władimir Kasatonow – 1964-1974;
                                     

2.3. Dowództwo Szef Sztabu Głównego Marynarki Wojennej – I zastępca dowódcy Marynarki Wojennej

 • admirał/admirał floty Konstantin Makarow – 1985-1991.
 • admirał/admirał floty Nikołaj Siergiejew – 1964-1977;
 • admirał Witalij Fokin – 1953-1958;
 • admirał/admirał floty Władimir Czernawin – 1981-1985;
 • admirał Fiodor Zozulia – 1958-1964;
 • admirał floty Gieorgij Jegorow – 1977-1981;
                                     

2.4. Dowództwo Szef Zarządu Wyszkolenia Bojowego – zastępca dowódcy Marynarki Wojennej

 • admirał Wasilij Płatonow – 1955-1956;
 • wiceadmirał/admirał Gieorgij Jegorow – 1966-1972;
 • wiceadmirał Władimir Iwanow – 1958-1966;
 • admirał Grigorij Bondarienko – 1973-1988;
 • wiceadmirał Władimir Kuźmin – 1988-1991.
 • admirał Lew Władimirski – 1952-1955;
 • admirał Gordiej Lewczenko – 1956-1958;
                                     

2.5. Dowództwo Dowódca Lotnictwa Marynarki Wojennej

 • generał pułkownik lotnictwa Gieorgij Kuzniecow – 1982-1988;
 • generał porucznik/pułkownik/marszałek lotnictwa Iwan Borzow – 1962-1974;
 • generał porucznik/pułkownik lotnictwa Jewgienij Prieobrażeński – 1950-1962;
 • generał pułkownik lotnictwa Władimir Potapow – 1988-1991.
 • generał porucznik/pułkownik lotnictwa Aleksandr Mironienko – 1974-1982;